PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Onze kerken Onze kerken

 


De Hoekstien                                
Stêdpaed 23,
Britsum
Tel. kerk: 058 257 4545
Koster:
Mw. L. Kamminga: 058 257 3019
Mw. S.M. v.d. Honing: 058 257 4581

Johanneskerk
Greate Buorren
Britsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Contactpersoon: 
Mevr. R. Sijtsma: 058 257 2825

Nicolaaskerk
De Wier 7
Koarnjum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Dhr. P. Keestra: 058 257 2012

Genovevakerk
Op è Terp
Jelsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Mw. A. Rinsma: 058 257 4251

 ADRESSEN
Predikant
ds. Mirjam Hulzebos
Finne 2
9055 ML  Britsum
Telefoon 058 844 9411
e-mail: m.hulzebos(at)upcmail.nl
Inloopochtend en telefonisch spreekuur: maandagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.
 
Contactpersoon
Mocht u in dringende situaties een predikant nodig hebben tijdens afwezigheid van ds. Hulzebos, neemt u dan contact op met ouderling en contactpersoon: Feike Kuipers tel. 058 257 4631
 
Scriba kerkenraad 
Bokkestege 4
9056 PK  Koarnjum
058 257 2426
scriba.bkj(at)hotmail.com
Via dit adres kan ook contact worden gelegd met de diaconie en de kerkrentmeesters.

Kerkelijk Bureau
058 257 0557
wj.westerbeek(at)kpnmail.nl

De Twasnaar
Kopijadres:
Kastanjeleane 1
9051 SH Stiens
j.steert(at)upcmail.nl

 
 

Startzondag De Hoekstien, Britsum
datum en tijdstip 24-09-2017 om 09:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.