Negende Pastorale brief Negende Pastorale brief
Britsum, 22 mei 2020
Beste mensen

Ik weet niet hoe u deze tijd ervaart, maar ik heb nu zoiets, het mag voor mij wel weer voorbij zijn. De kinderen en kleinkinderen komen om beurten voor een kort bezoekje op afstand. En we kunnen momenteel helaas niet op de kleinkinderen passen. En toch hebben wij, als gepensioneerden, geen enkele reden tot klagen. We zijn redelijk gezond en mobiel, hebben alle tijd om te klussen en om onze dagelijkse dingen te doen. Met mooi weer varen we vanuit Britsum naar de Dokkumer Ee. Maar ook dan merk je wat deze heftige tijd met de horeca-ondernemers doet. De terrassen bij Wyns en Burdaard zijn leeg. Maar ook vele andere ondernemers hebben al weken geen inkomen !
Gelukkig zijn er inmiddels ook weer wat lichtpuntjes. De kappers en rijschool- houders e.a. kunnen hun werkzaamheden weer oppakken. De basisscholen zijn vanaf 11 mei weer begonnen. Er zijn verpleeghuizen waar de bewoners weer beperkt bezoek mogen ontvangen en premier Mark Rutte kwam met het bericht dat na 1 juli  “misschien” weer kerkdiensten mogelijk zijn. Terwijl ik mijn verhaal schrijf, hebben we net de kerkdienst vanuit de kerk in Franeker op Omrop Fryslan gevolgd. Dit vinden wij hele mooie diensten, ook gezien het oecumenische karakter. Ook luisteren we elke woensdagavond naar de meditatie vanuit de Hoekstien in Britsum. Hierdoor voelen we ons toch verbonden met elkaar.
Laten we proberen er voor elkaar te zijn. Voor onze dorpsgenoten die in deze toch al angstige en onzekere tijd een dierbare hebben verloren. En voor de ouders die zich grote zorgen maken over hun kinderen, voor wie het leven vaak te zwaar en te moeilijk is. We kunnen, nu er geen mogelijkheid voor een bezoek is, een kaart sturen of iemand opbellen ter bemoediging.
Wij wensen iedereen hoop, moed en vertrouwen om deze crisistijd goed door te komen.

            Knypeagje nei de takomst al binn’ de weagen heech
            wol de stoarmwyn net bedarje, bringt ûntheistering teweech.

            Takomstdream sil altyd bliuwe mei in glimpke op ’t gesicht
            en ’t herte fol ferwachting wurde swierrichheden licht.

            In knypeach nei de takomst wat komme of barre mei
            mei in knypeach en in glimpke is der hope, leafde elke dei.

Met vriendelijke groeten,
Feike Kuipers

Ingezonden stukken:   Bovenstaande tekst van Feike is een mooi antwoord op de vraag die wij ons, in deze tijd, als kerkenraadsleden stellen:    hoe gaat het met “onze” gemeenteleden?   Hoe beleven ze deze tijd?   Wij stellen het op prijs om ook uw verhaal te horen.
Uw  reactie is welkom op scriba.bkj@hotmail.com of in de brievenbus op Bokkestege 4  en mogelijk vullen we dan een pagina van de Pastorale brief  met uw  “Ingezonden brieven”.   Een paar zinnen over hoe het met u gaat is prima, ook een wat langere tekst is goed, maar die wordt dan misschien slechts gedeeltelijk geplaatst. Als u iets instuurt, houdt dat in dat u toestemming geeft voor plaatsing in een Pastorale brief.

Brief classis:   Vanuit de classis is Corona nieuwsbrief  nr. 6 uitgebracht.  De brief is geplaatst op onze website.  In deze brief is een link te vinden voor een  protocol voor kerkdiensten.

Uitzending meditatieavond: Zolang er geen reguliere kerkdiensten mogelijk zijn, wordt er iedere woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien. Deze opnames kunnen ook op een later moment nog worden beluisterd. Op onze eigen website https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ is een link te vinden naar deze uitzendingen. Er zullen lezingen zijn, (orgel)muziek, gebeden. Op woensdag 20 mei wordt dit moment ingevuld door Wijtse en Ans Kemker en op 27 mei door Alie Sinnema en Leny Kamminga. We zijn op zoek naar mensen die voor de invulling van dit meditatieve moment zorg willen dragen.Het gaat om verbinding maken dmv. bekende stemmen uit onze eigen gemeente. We horen graag van u.

Meeleven:    We feliciteren de jarigen:    
                    22 mei  dhr. H. Nicolaij, Britsum                                                                                                       25 mei  dhr. G. de Vries, Koarnjum
en  de jubilarissen:
                   24 mei   Gerrit Jan en Sjoukje de Vries, Koarnjum,   25 j. getrouwd
                   28 mei   H. Nicolaij – S. Tuinstra, Britsum,   45 j. getrouwd
Allemaal een heel gezellige dag toegewenst.
We leven mee met  Loekie Bijlsma. Ze moet, na onderzoek in het MCL, thuis rustig aandoen.
Op woensdag 20 mei is dhr. F. Velsma, 87 jaar, overleden. Zijn vrouw is begin deze week naar een woonzorgcentrum in Franeker gegaan.  We wensen haar en de kinderen kracht en vrede toe.

Kerkdiensten in juni:  De richtlijnen van het RIVM geven ruimte om in  juni te starten met kerkdiensten. Er kan geoefend worden met maximaal 30 aanwezigen. Kerkenraadsleden zijn gevraagd naar hun standpunt en ze zijn, unaniem, van mening dat het starten van zondagse kerkdiensten  beter even uitgesteld kan worden. Dit oa. vanwege de hoeveelheid kerkgangers. Normaal gesproken zijn er meer dan 30 en wie mag er dan komen en wie niet? Ook is men liever nog wat voorzichtig, dit mede vanwege de leeftijd van de meeste kerkgangers.

Diaconie:                Dag lieve allemaal,                                    
Om een begin te maken, is meestal even stoeien. Je begint ergens en van het een komt het ander. In het dagelijkse leven, maar zo ook met de kopij voor dit stukje in wat nu de pastorale brief is. Er gebeurt zo weinig, maar er gebeurt aan de andere kant ook zoveel! Heel veel mooie initiatieven op allerlei gebied. Om mens en natuur (weer) een evenwicht te bieden en hoop. Als kerkelijke gemeente mogen wij ons best daar ook voor doen, zorgen voor evenwicht. Het is altijd balanceren. Maar….. als wij uit balans zijn, mogen wij ons richten op die Ene, die ons in balans wil houden. Wat een zegen, zeker ook in deze tijd. Ik hoop dat u die balans ook mag houden/vinden in het geloof dat God met ons mee gaat hoe het leven ook loopt.
We mogen binnenkort weer naar de kerk. Ik mis het naar de kerk gaan. Samen je geloof belijden, groeien in geloof, God de lof toezingen, samen zingen. Dat laatste is nog wel een ding. Want dat mag voorlopig niet, zingen. Doet me denken aan de dienst van vorig jaar, met een medewerker van Open Doors. Toen moesten we een lied “fluisterzingen”. Want vervolgde christenen kunnen niet samen komen en van harte  liederen van geloof zingen. In dat opzicht zijn wij toch nog wel rijk hier. Wij mogen weer samen komen en de gemeenschap met God en mensen ervaren. Zij het voorlopig op een aangepaste manier. We blijven hopen en liefhebben! Er komen weer andere tijden.
De collectes die we zouden hebben: 21 mei: Hemelvaartsdag, diaconie, 24 mei: Werelddiaconaat, nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda. 31 mei: Pinksteren, Help mee een stille corona ramp te voorkomen. Misschien heeft u dit filmpje van Kerk in Actie ook gezien op tv op zondag 17 mei, er dreigt grote hongersnood in arme landen bij velen die getroffen zijn door de corona en alles wat dit met zich mee brengt. Laat uw hart spreken en steun deze collecte. 7 juni: we zouden avondmaal samen vieren, collecte is voor de zending, een steun in de rug voor de jonge open kerk in Marokko,
hartelijke groet Tine vd Veen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Wijtse Kemker,  voorzitter   (058-2572684)
Fokje Swierstra,  scriba   (058-2572426,   06  27322339)    scriba.bkj@hotmail.com
 
terug