Elke week op woensdag

Meditatief Moment, uitzending vanuit De Hoekstien

Tijdstip: 
 19:15


Meditatief moment (klik hier voor de uitzending)

Er zijn 30 kerkgangers welkom om deze opname bij te wonen.
Lees hier de Pastorale brief.

Orde van dienst

Thema: Geloven met muziek
m.m.v. Jacoba Gerritsma, Anne Minnema en Jacob Westra.

Orgelspel: Liebster Jesu , wir sind  hier

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Gebed

Orgel: Bewerking psalm 42 van Martin Mans

Opwekking 753 -Symfonie

Bewerking psalm 141 van Martin Mans

Lied 745  - Hoor een heilig koor van stemmen 

Lezing Jacoba : Psalm 150 en toelichting

Gebed voor de werkdag (Sela)

Slotwoord

Gebed om zegen (Opwekking 710) 

Orgelspel: Bewerking Heer U bent  mijn leven (eigen bewerking Anne Minnema)

terug