Elke week op woensdag

Meditatief Moment, uitzending vanuit De Hoekstien

Tijdstip: 
 19:15


Meditatief moment (klik hier voor de uitzending)

Er zijn 30 kerkgangers welkom om deze opname bij te wonen.
Lees hier de Pastorale brief.

Orde van dienst

Inleidende orgelmuziek op de melodie van 
             Licht dat terug komt
           Hoop die niet sterven wil
             Vrede die bij ons blijft
Welkom                                                                                               

Luisteren naar Taizélied:     Magnificat          
      Tekst:    Met hart en ziel  loof ik de Heer
                   Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt                       
                  Met hart en ziel  loof ik de Heer
                   Hij draagt ons leven door de tijden

Gebed    (uit Taizé-bundel)                                                                   

Lezen:     Lucas 12 : 22 – 32                                                                  

Luisteren naar:      Het lied : uit de zangbundel joh.de Heer ,liet no 7           
Als g' in nood gezeten                                        
Geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten vers 1en 2

  Uitleg:      uit Dagboek bij de Bijbel van Dien de Haan                                                               
                 Daarna stilte/ruimte  met achtergrond-orgelspel

Gebed                                                                                                 

Afsluiten met Taizélied/Liedboek 417:  Frieden, frieden  
          Tekst:  Ik laat jullie vrede na
                      Mijn vrede geef ik jullie                                                
                      Laat je hart niet moedeloos zijn

Afsluitende woorden                                                                            

Orgelspel:                                                                                           
  Dank sei  dir Hernn
  Eens als de bazuinen klinken.

 

terug