Kleasterkuier Kleasterkuier
In Jorwert wordt sinds een aantal jaren een bijzonder initiatief vorm gegeven: Nijkleaster (zie voor meer informatie: www.nijkleaster.frl).
Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een nieuw klooster in Jorwert  verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente.
Een bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd.
Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor het evangelie, voor zingeving, voor mensen en hun vragen over het leven. 
 
Spreekt dit hulzebos.7(at)kpnmail.nl u aan en wilt u mee (rijden) naar Jorwert, meld u zich dan aan via: hulzebos.7(at)kpnmail.nl.
 
Het programma van deze woensdagmorgen is als volgt:
9.30  Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
10.00   Koffie of thee
10.30   Begin van de Kleaster-kuier
12.00   Lunch (zelf meebrengen)
 
Op de website staan de volgende aantekeningen die ik graag hier ook doorgeef:
– In de winter is de kerkzaal niet verwarmd. Trek dus warme kleren aan. De   voor-kerk is wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen)
– We vragen p.p. een bijdrage van € 5,-
– De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend.
– De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten.
– Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. We wandelen vaak over onverharde wegen rondom Jorwert.
– De Kleaster-kuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn.
– Na de Kleaster-kuier wordt er opnieuw koffie en thee gezet. We eten (en delen) onze zelf meegebrachte lunch.
 U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!

Ds. Mirjam Hulzebos
terug