Dertiende pastorale brief Dertiende pastorale brief
Britsum,  26 juni 2020
Haren geteld.

Ik moet oppassen met wat ik zeg. Persoonlijk heb ik namelijk al jaren een kapper aan huis, in de persoon van mijn eigen vrouw. Dus een verkeerd woord kan duur zijn. Toch meen ik me van langgeleden te herinneren dat de meeste kappers ’s maandags gesloten waren. Maar vanaf vandaag zijn ze dus juist weer open.  Een groot geluk, voor de kappers zelf en voor al hun klanten. De mens is nu eenmaal, volgens een oud Spaans gedicht, een ‘droefgeestig zoogdier dat zich kamt’. En het is zeker waar, hoewel dat droefgeestige misschien wat overdreven is: ook bij tegenslag blijven we wel ons haar kammen. Wat wel aangeeft hoe belangrijk we dat vinden.
Ja, je kunt wel zeggen dat ons haar haast iets magisch heeft. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, hoewel die wel de náám hebben, en juist hun haar – door mannen- eeuwen werd beschouwd als hun schoonste sieraad.
Maar juist in hun eigen haar school voor mannen hun zelfvertrouwen en levenskracht. Zo lieten soldaten in de oudheid hun haar groeien om zichzelf op te peppen en hun vijand af te schrikken. En barstte de strijd eenmaal los, dan maakten ze ook hun haar los – om het vervaarlijk te laten wapperen.

Flarden van dat soort denken zien we ook in de bijbel terug, en wel nergens zo duidelijk als in het verhaal van de oersterke Simson, die al zijn vijanden wist te vernederen.
Vooral de Filistijnen moesten het ontgelden. Dus zonnen die op wraak. En gelukkig voor hen had Simson ten minste ook een zwak: voor vrouwen in het algemeen en Filistijnse vrouwen in het bijzonder.
Eén van hen was Delila. En haar bonden zij op het hart: ‘Laat Simson je vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt’. En ze had er wel vier listen voor nodig, eer haar charme Simson deed smelten. Maar toen had ze hem ook helemaal in haar vingers. Want, zei Simson, ‘als ik mijn haar laat afknippen, dan verdwijnt al mijn kracht – en ben ik net zo zwak als ieder ander mens’.  En aldus geschiedde ook. Delila liet hem op haar knieën in slaap vallen. En intussen plukte ze hem helemaal kaal. En toen was het gauw met hem gedaan.

U vindt het verhaal in het Bijbelboek Richteren, of tegenwoordig heet het Rechters, de hoofstukken 14-16.
En ik moet er nog weleens aan denken als ikzelf word geknipt. Een béétje magie voelen we immers allemaal nog wel. Hoewel het natuurlijk wel bijgeloof is en blijft.
En liever eindig ik daarom met een ander statement uit de bijbel. Eén van Jezus zelf. En hij is van een heel ander kaliber dan Simson. Hij zocht en vond zijn kracht ook juist in zwakheid, in het volste vertrouwen dat God ons mensen bijspringt. Want hij kent ons één voor één bij naam.
Ja, zei Jezus, God weet zelfs hoeveel hoofdharen je hebt. Want hij telt ze stuk voor stuk. En daarom hoef je ook nooit bang te zijn.                                                                          Groeten, Wijtse Kemker
*********
Ingezonden brief:               Beste lezers,
Een paar weken geleden, in de lockdown, tijd om de tuin even goed aan te pakken. Er konden plantjes gekocht worden, dus hup naar de bloemenman.  Gelukkig mocht die wel open blijven.
Nu, een paar weken later, mag er best een buitje overheen en had mij voorgenomen om dan toch meer eens even te gaan sproeien, nou ja, even!!
In de nacht van donderdag op vrijdag hoor ik een klap onweer, zou het ook gaan regenen?
Eigenlijk blijft het bij die gedachte en slaap ik rustig verder.
Bij het opstaan ligt er een mooie plas water op het glazen blad van de tuintafel.
De ergste droogte is voorbij en het zal wel goed komen  met die plantjes.
We zitten nog steeds in de lockdown, maar krijgen net als de tuin een beetje van datgene waar we zo naar verlangen. De tuin een regenbuitje en wij steeds meer vrijheid.
Zo mogen wij geloven dat het ook met onze situatie de goede kant op gaat, met kleine stapjes.
We geven de moed niet op en wachten op de dingen die gaan komen.
Voor degene die het echt moeilijk hebben wens ik veel  sterkte om deze tijd goed door te komen.
Een vriendelijke groet van Sjoukje Boorsma.

Pastorale brief:   De volgende Pastorale brief zal op 17 juli verschijnen

Meditatieavonden:    Er wordt iedere woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien. Op 24 juni is dit moment ingevuld  door Ben Deijmann, op  1 juli  zal Jacob Westra dit moment vullen met muziek en beelden en op 8 juli zal  Beitske Homsma zorgdragen voor de invulling.
U bent welkom.  (via de hoofdingang)   Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden.
Verzoeknummers:   We ontvangen graag uw wens voor een lied en/of gedicht in een meditatief moment.
Op zondagavond tussen 19.15  en 20.00 uur is de Hoekstien open. Er is mogelijkheid voor meditatie in stilte en er kan  een lichtje aangestoken worden.  U bent welkom en kunt vrij in- en uitlopen.

Meeleven:   Verjaardagen:
4 juli  mw. T. Sinnema-Faber, Stiens,    87 jaar
9 juli  mw. Y Hoekstra-de Vries,  Koarnjum,   89 jaar
9 juli  dhr. S. Buma, Britsum, 79 jaar
11 juli mw. A. Reitsma-Malda,  Britsum, 87 jaar
13 juli dhr. H. Weiland,  Koarnjum,  85 jaar
14 juli dhr. G.J. Althuizes uit Koarnjum,  76 jaar
Jubileum:
1 juli    dhr. en mw. Willem en Hieke Dijkstra, Jelsum,   55 jaar getrouwd
Allen hartelijk gefeliciteerd en een heel plezierige dag toegewenst.
Op 7 juni is mw. Hiltsje Ladenius-Posthumus in Verzorgingshuis Foswert te Ferwert overleden. We wensen haar nabestaanden rust en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Jeugdteam:
Wessel Veenstra is geslaagd voor zijn eindexamen. Om hem te feliciteren is Leny van der Honing langs geweest en bracht hem zijn tijdscapsule. Weet u het nog? Een aantal jaar geleden zijn we gestart met het maken van een tijdscapsule door de kinderen van groep 8. Er zit een foto in en een briefje met daarop de antwoorden op een aantal vragen: wat wil je later worden? Wat verwacht je van de nieuwe school? Hoe vond je het op de basisschool? Leuk om dat nu na 5 jaar weer terug te lezen.
Ook Femke Haijma is geslaagd. Zodra zij weer bij heit Eelke is verrassen we ook haar met een felicitatie.

Build en Be:                       Build and Be jaar later naar Tanzania
Op 3 juli 2020 zouden wij met onze Build and Be groep uit Britsum, Koarnjum en Jelsum met z’n vijftienen vertrekken naar ons project in Tanzania. Alles was geregeld: de vliegtickets, overnachtingen ter plekke en afspraken met lokale bevolking. We zouden 3 huisjes gaan bouwen voor de allerarmsten.
Nu heeft iedereen meegekregen dat door het corona virus alles stilligt en heel veel dingen niet door kunnen gaan. Zo ook onze reis naar Tanzania. Wij leven hier als groep al bijna anderhalf jaar naartoe en balen dan ook ontzettend. Maar ook voor ons geldt, gezondheid staat altijd voorop.
Afgelopen jaar heeft u ons waarschijnlijk wel langs zien komen met veel verschillende acties. Ook dit jaar zijn we fanatiek begonnen met een nieuwjaarsduik in de Britsumer haven, hebben we een benefietconcert gehouden en een bingo georganiseerd. Ook dit voorjaar hadden we een aantal acties gepland, maar deze hebben we vanwege het corona virus ook moeten afblazen.  Kortom: wij hebben heel hard ons best gedaan om ons streefbedrag te behalen en door al uw overweldigende gulle giften is dit gelukt! Daarvoor willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.
Hoe gaan we nu verder? We hebben de reis een jaar uitgesteld, naar de zomer van 2021. Ondanks dat we het streefbedrag hebben gehaald, willen we toch nog wat extra geld ophalen om nog wat extra’s voor de mensen in de te bouwen huisjes te kunnen doen (zoals het leveren van bedden). Bovendien is de verwachting dat de vliegtickets volgend jaar ook duurder zullen zijn. We blijven dus doorgaan met onze acties. Zodra het weer kan, zult u van ons horen.                                                        Build and Be


Een hartelijke groet namens de kerkenraad,    Rika Kuiphof,  vice voorzitter   (06-11254206)
Fokje Swierstra, scriba   (058-2572426,  06 27322339)   scriba.bkj@hotmail.com
 
terug