Ga voor goud Ga voor goud
Ook op t.v zal in de praatprogramma’s minder gesproken worden over het coronabeleid.
We zitten nu midden in het EK voetbal en er zal door kopstukken uit de voetbalwereld elke avond een visie op de actualiteit over de gespeelde wedstrijden worden gegeven.
Voor de meesten een verademing nu het coronavirus even op de achtergrond verdwijnt.
Als je mij zou vragen: ‘”wie zit er in de top-drie?”, dan zou ik Duitsland, Frankrijk en Nederland noemen.

 1 Corinthiërs 13:13

‘Als je een opinieonderzoek zou houden in de christelijke gemeente van Corinthe met de vraag: Wat zijn de belangrijkste gaven van God aan de gelovigen, noem eens de top-drie?
Dan zouden de gaven van de profetie, de genezingen en de tongentaal stellig het hoogste scoren.
Paulus heeft een andere top-drie. Deze dominee-dichter bezingt in zijn lied als de grote drie:
Geloof, Hoop en Liefde.
En de hekkensluiter in Corinthe, de bijkans vergeten gave van de liefde, het Godsgeschenk met de laagste score, is bij Paulus de absolute top: goud voor de Liefde!
Wat verstaat Paulus onder geloof? Niet dat je alles begrijpt of dat je alle geloofswaarheden keurig op een rijtje kunt zetten. Geloven is vertrouwen. Toen ik een kind was, begreep ik lang niet alles wat mijn ouders deden. Maar ik vertrouwde ze volkomen. Ik geloofde blindelings in ze.
Dat is geloven: blindelings op God vertrouwen. En als je niet weet wie God is of hoe God is, kijk dan maar naar Jezus. Hij zegt: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één”. En wie zou je nu eerder vertrouwen dan Jezus? Niemand heeft groter liefde dan Hij die zijn leven voor ons heeft ingezet.
In alle godsdiensten worden de goden vereerd en zijn wij mensen er om hen te dienen. Alleen in het christelijk geloof is het anders. Daar is vers één dat God naar ons toekomt om òns te dienen. Jezus is de minste der mensen geworden. Hij zegt: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor jullie.”
Vers twee is dat wij van de weeromstuit Hèm gaan dienen. Is dat niet geweldig? Zo’n Jezus hebben wij, zo’n God!
Dat geeft ons hoop. Niet in de zin van: ik hoop dat het morgen mooi weer is. Daarmee zeggen we immers dat we onzeker zijn over het weer van morgen. De christelijke hoop spreekt van zekerheid. Het is de stellige verwachting dat het komt, het koninkrijk van onze Heer, in volle rijkdom en werkelijkheid. En dat wij deel hebben aan die overweldigend heerlijke toekomst.
In het nieuwe Jeruzalem zijn geloof en hoop verleden tijd. Maar de liefde is eeuwig. De liefde zal alles zijn in allen. Laat het maar goed tot je doordringen: God is liefde. En je mag op je Schepper lijken. Ga voor goud! Het goud van de liefde’.

Uit: Toekomst, bijbels dagboek van Jaap Zijlstra
 
terug