zondag 8 mei 2022 om 09:30

Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Voorganger(s): Ds. C.J. v.d. Beukel, Marum
Organist: Anne Minnema

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Noodhulp KIA

terug