Kerkdiensten alleen online Kerkdiensten alleen online
Op dinsdag 14 december ging Nederland in een lockdown. Geen intelligente dit keer, maar een veel verdergaande lockdown dan eerder. En daarmee waren al onze plannen voor diensten en andere activiteiten rondom de Kerst en Oud en Nieuw plotseling achterhaald.
We hebben ons als kerkenraad beraden, en een moeilijk besluit genomen. We hebben weliswaar als kerk meer vrijheid dan anderen, maar we voelen ook een sterke verantwoordelijkheid voor en solidariteit met de samenleving waar we deel van uitmaken. We hebben daarom met pijn in ons hart besloten dat het niet verantwoord is om de krystkuier/lichtjestocht op kerstavond door te laten gaan. Ook hebben we besloten alle diensten in deze lockdown periode alleen nog maar online toegankelijk te maken. U kunt in de kerk niet bij de diensten aanwezig zijn. Dit betekent helaas ook dat de diensten in Koarnjum en Jelsum niet door zullen gaan. Op deze website vindt u het aangepaste overzicht van onze kerkdiensten. Deze zijn allemaal live met beeld en geluid te volgen via www.kerkdienstgemist.nl, of op een later moment terug te zien. We hopen dat zo, terwijl we op afstand met elkaar verbonden zijn, de goede boodschap van het licht dat sterker is dan de duisternis, onze huizen en harten mag bereiken.
We wensen u allemaal veel moed, licht en liefde toe.

Met een warme groet, in verbondenheid,
namens de Protestantse Gemeente te Britsum – Koarnjum – Jelsum.

Ds. Mirjam Hulzebos  Kerkdiensten vanuit de Hoekstien te Britsum
U kunt hierbij niet aanwezig zijn!
Deze diensten zijn uitsluitend te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
terug