Winteractiviteiten Winteractiviteiten
Er zijn de koffieochtenden van de diaconie en de toerustingsavonden door Ds Joh Bakker. Een gemeenteavond en later in het seizoen groot huisbezoek. En wat dacht u van de inspanningen om op kerstavond een Krystkuier te organiseren. Er gebeurd al heel wat maar:
daar komt nog bij  het item ZING MEE MET……
Avonden waarin we mee willen zingen met een koor of een band. De eerste twee avonden zijn gepland:  dinsdagavond 30 november ( 19.30 – 20.30) zingen we met Praise two Him opwekkingsliederen. En na afloop een kopje thee of koffie.
En  op dinsdagavond 18 januari ( 19.30 – 20.30) zingen we Johannes de Heer liederen samen met Patrimonium. Ipv op die avond te repeteren komen ze in Koarnjum met ons zingen. En na afloop een kopje thee of koffie.
Daarnaast zit er in de Twasnaar van februari 2022 een cadeautje.  We willen iets geven waar persoonlijke aandacht aan is besteed en met elkaar aan is gewerkt.
Daarnaast is er op 5 april 2022 een lezing door Doekle de Boer. Nadere info komt nog.

Hartelijke groet, Sjoukje, Lysbeth, Betty, Beitske, Willy, Fokje en Jacoba
 
terug