Laatste bazar Laatste bazar


De laatste bazar en rommelmarkt in Britsum

Wij zagen de bezoekers al staan, een uur voordat  de deur open ging.
En als die deur dan open gaat,  weet je niet wat je ziet.
Allemaal tegelijk naar binnen willen en dan maar rennen.

Heel veel kopers deze laatste keer en veel eters voor de soep en de frituur.
Er was weer spul genoeg binnengekomen en iedereen kon naar hartenlust rondneuzen en kopen.
Dat dit gebeurde,  zagen we aan de totaal opbrengst  van 
€ 3.550.

Omdat er nog € 250 van vorig jaar op de rekening stond is het bedrag iets hoger  uitgevallen en is er € 3.800 te verdelen.

€          1.500   voor de kerk
€           500   voor het project van de jeugd
€            450   voor het Aanloophuis in Leeuwarden.
€            450   Stichting Leergeld Leeuwarden
€            450   Noordzeeziekte
€            450   Tante Netty Zeeders, zendelinge bij de Stichting  Kinderwerk Horeb in de Braziliaanse stad   Timóteo.

De pot is nu leeg, de bazar verleden tijd,  en de beruchte groene tas kan voorgoed achter het luik. Opvolging is er niet gekomen en als er weer wat gaat gebeuren op dat vlak,  zal het heel anders gaan.


Wij kijken met veel voldoening terug op een mooie tijd en vooral met de inzet van zoveel vrijwillige medewerkers. Meer dan zestig!!!! Ook de mensen die in het verleden veel tijd hebben gestoken in de opzet van deze bazar.
Ook een woord van dank aan de jeugd, zij hielpen weer mee voor hun project in Tanzania.
Voor jullie allemaal een woord van dank, zonder jullie hadden wij dit niet zo lang vol gehouden.

Een vriendelijke groet van de bazarcommissie;
Griet, Gerry, Fetty en Sjoukje

Op onderstaande nummers van de lucifersdoosjes verloting zijn prijzen gevallen:
141     251     349     416
571     703     823     965
1059   1156.
terug