Opnieuw beginnen Opnieuw beginnen
Voor u ligt de eerste Twasnaar sinds een half jaar. Half maart veranderde ons leven radicaal en daarmee ook ons kerkelijk leven.
Deze woorden komen u misschien bekend voor: ze zijn een variant op de woorden in de laatste Pastorale brief. Ik heb daarin teruggeblikt op de afgelopen periode, op alles wat er ondernomen is om de onderlinge verbondenheid vast te houden, en de godslamp in onze dorpen brandende te houden (om een geliefde uitdrukking van onze classispredikant te gebruiken). En dat alles in een unieke, vervreemdende tijd. We vonden “de Pastorale brief” uit en hadden op woensdagavonden ons meditatieve moment.
Ik heb de laatste Twasnaar voor deze bijzondere periode er nog eens bijgepakt. Op 11 maart was het biddag, de laatste dienst die wij in Jelsum vierden voordat de kerken dicht gingen. Ik herinner me dat we wat lacherig deden, maar voor het eerst en voor de zekerheid toch maar geen handen schudden na de dienst. In de Twasnaar lees ik bij deze dienst woorden uit Psalm 145, die ik nu met andere oren hoor, dan destijds: “Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.”
Ons leven en ook ons kerkelijk leven heeft op z’n kop gestaan en is radicaal veranderd, maar bij alle veranderingen en onwennigheid, bij alle ontwrichting en onzekerheid, bij alle angst en verdriet die het coronavirus heeft veroorzaakt, mogen we er op vertrouwen dat God onveranderd trouw blijft, genadig en liefdevol nabij wil zijn en dat zijn schepping Hem ter harte gaat.
Dat geldt voor de periode die achter ons ligt, en dat geldt ook voor de periode die voor ons ligt. We gaan opnieuw beginnen. Maar dat kan niet zoals we dat altijd gewend waren. We kunnen niet de draad oppakken waar we die half maart moesten los laten. We hebben nog steeds te maken met het coronavirus en met alle beperkende maatregelen die ons moeten beschermen tegen grotere uitbraken. Dat heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven, en ook voor ons kerkelijk leven. Niets is meer vanzelfsprekend, over alles moet opnieuw worden nagedacht. Hoe vieren we Avondmaal, wat doen we met het Groothuisbezoek, hoe kunnen we de kerken van Koarnjum en Jelsum weer betrekken bij ons kerkelijk leven, hoe kunnen we de jeugd weer veilig ontmoeten? We zullen echt opnieuw moeten beginnen. We gaan dat avontuur aan. Bij alle onzekerheid die dat met zich mee brengt, bij het zoeken naar wegen die we kunnen gaan als gemeente van Christus, mogen we ons in vertrouwen vast houden aan die woorden uit Psalm 145:
Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.


Met vriendelijke groet, Ds. Mirjam Hulzebos
terug