Update Pastorale brief Update Pastorale brief
Beste mensen,

Een Pastorale brief, wekelijks, dat is het idee voor de komende periode waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten bij zondagse diensten, meditatieavonden, gespreksgroepen, vergaderingen, pastorale ontmoetingen etc. De maatregelen vanwege het coronavirus treffen ook ons als kerkelijke gemeente diep. Ik zou haast zeggen: ze treffen ons in het hart. Juist in tijden dat er spannende dingen gebeuren in de wereld, in onze dorpen of in ons persoonlijk leven kan de zondagse kerkdienst een moment zijn om even op adem te komen, om troost te vinden in een lied, om onze zorgen te delen in gebed. We zoeken in samenspraak met de woorden uit de Bijbel tastend naar woorden, naar zin en betekenis voor wat zo verwarrend is. Juist nu we daar zo behoefte aan hebben, valt die mogelijkheid weg. Ik kan u zeggen dat dat ook voor mij als voorganger een verwarrende ervaring is.

Vanochtend, tijdens mijn meditatie-moment aan het begin van de dag, werd ik echter weer even met beide benen op de grond gezet. Ik luisterde naar een meditatie van de app Pray as you Go. Er werd gelezen uit Samuël 2: 7 waar Nathan te horen krijgt dat hij David moet toespreken met de woorden: “Dit zegt de Heer: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen?” David had het plan opgevat om een fatsoenlijk onderkomen te bouwen voor de ark van God. Maar God zelf vindt dat helemaal niet zo nodig. Ik hoorde deze woorden vanochtend als een lesje in bescheidenheid. Heel kort door de bocht vertaald: God heeft mijn kerkdienst niet nodig om er te zijn, nu, hier, in ons midden. Hij vindt zijn weg met ons, en wil en zal erbij zijn: bij onze verwarring en angst, bij onze eenzaamheid en onzekerheid.
Een lesje in bescheidenheid, dat is één van de vele kanten die zitten aan deze coronacrisis. We worden met onze neus op onze kwetsbaarheid gedrukt. We dachten veel wel in de hand en onder controle te hebben, maar nu staat onze gezondheid onder druk, de vanzelfsprekendheid van onze welvaart, dat we werk hebben en inkomen. En we moeten accepteren dat we maar weinig doen kunnen om iets aan de huidige situatie te veranderen.
We kunnen wel ons best doen om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Niemand weet hoe lang het gaat duren. Niemand weet hoe veel van deze Pastorale brieven er nodig zullen zijn om de tijd te overbruggen tot we elkaar weer ontmoeten kunnen.
Dat, samen met het lesje in bescheidenheid dat ik vanochtend kreeg, doet mij denken aan de woorden van het laatste couplet van lied 416:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met een warme groet, in verbondenheid,

Ds. Mirjam Hulzebos
Als bijlage bij de Pastorale brief doen wij mededelingen over de activiteiten in onze gemeente en over aanpassingen en afgelastingen vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus.

Kerkdiensten: Alle kerkdiensten in onze gemeente gaan tot en met zondag 31 mei niet door. Graag willen we u wijzen op het volgende: De komende weken, zolang als dat nodig is, zal omrop Fryslân wekelijks op zondagochtend om 10.00 uur live een kerkdienst uitzenden op televisie en online. De diensten worden steeds gehouden in de Martinikerk in Franeker en er zullen wisselende voorgangers zijn. Aankomende zondag gaat ds. Margarithe Veen uit Franeker voor. Wij willen u van harte aanbevelen deze dienst te volgen. Met elkaar mee leven met dezelfde dienst geeft ook verbondenheid. Ik kijk zelf ook. Wilt u napraten over de dienst, dan kunt u mij daar in de week volgend op de dienst over bellen. U kunt ook overwegen om iemand anders uit de gemeente te bellen, bijvoorbeeld de persoon waar u vaak naast zit in de kerk. Spreek van tevoren met elkaar af dat u beide gaat kijken en pak na afloop de telefoon om met elkaar even na te praten.

Klokken luiden en kaars aansteken: Afgelopen woensdag hebben in heel Nederland kerkklokken geluid als boodschap van bemoediging, hoop en troost. Er ligt een oproep om dit te herhalen op woensdag 25 maart en 1 april. Wij zullen hier ook aan mee doen. Het is niet meer mogelijk om op deze avonden de kerken te bezoeken. Op deze avonden zijn van 18.30 – 19.30 uur de deuren van onze kerken geopend en bent u welkom om binnen te lopen, een kaars aan te steken of even in alle rust tussen de muren van de kerk te verblijven. Alle 4 kerkgebouwen in onze dorpen zullen open zijn. Uiteraard op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM over onderling contact in acht worden genomen.

Agenda: De volgende activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door:
25 maart: Kleasterkuier; 30 maart: Kerkenraadsvergadering; 1 april: Mediteren in de 40-dagentijd.

Omzien naar elkaar: Pastorale contacten vinden in deze periode hoofdzakelijk telefonisch plaats. Aarzelt u zelf ook niet om het initiatief te nemen: ik ben goed telefonisch bereikbaar, mocht u behoefte hebben aan een gesprek: bel gerust! Ook kunt u overwegen om vaker eens even iemand te bellen met de vraag: hoe gaat het nu met jou?
In de brief die de afgelopen week huis aan huis is verspreid in onze dorpen, stond de volgende oproep die we hier graag nog eens herhalen. Mocht u in deze periode behoefte hebben aan:
  • iemand die boodschappen voor u kan doen
  • hulp bij klusjes in huis en tuin
  • een gesprek om de lange dagen te onderbreken
  • andere praktische of geestelijke hulp
neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u bespreken wat we voor u kunnen betekenen. U mag zich ook melden bij Wijtse Kemker (voorzitter van de kerkenraad 058-257 2684) of bij ondergetekende als u graag iets voor een ander wilt doen.

Van de diaconie: Mensen die een kaart hebben ontvangen om een groet te schrijven aan gedetineerden, vragen we deze bij de diakenen in de brievenbus te bezorgen. Ze kunnen t/m zondag 29 maart worden ingeleverd, de diaconie zorgt ervoor dat ze bij  Kerk in Actie terecht komen.

Mail adressen: De volgende Pastorale brief willen we graag zo veel mogelijk via de mail verspreiden. Als we nog niet in het bezit zijn van uw mailadres, wilt u deze dan aan ons doorgeven? De brief zal ook wekelijks op onze website worden geplaatst.


Met een hartelijke groet namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Britsum, Koarnjum, Jelsum,

Ds. Mirjam Hulzebos  (tel. 058-257 2829, e-mail:
 
terug