Pastorale brief week 47 Pastorale brief week 47
Britsum, 20 november 2020

Beste mensen,

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag waarop we gewend zijn om de namen van overleden dorpsgenoten en gemeenteleden te noemen, en voor hen een kaars aan te steken. We zijn blij dat we dat ook dit jaar kunnen doen, ondanks alle beperkingen die deze tijd kent.

Maar, vanwege die beperkingen is er nog steeds slechts plaats voor 30 mensen in een dienst. We hebben ervoor gekozen om in eerste plaats de nabestaanden van overledenen uit te nodigen om in de kerk aanwezig te zijn. Er hebben zich 30 nabestaanden aangemeld, en dat betekent dat we daarmee voor deze dienst aan het maximumaantal kerkgangers zitten.

U kunt zich daarom voor deze dienst niet meer opgeven. Dat vinden we uiteraard heel jammer.

U kunt de dienst wel thuis volgen, en dat kan nu ook met beeld. Via kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst live volgen, of na afloop terugkijken.

Voor wie behoefte heeft om op deze zondag in de kerk een kaars aan te steken voor familieleden, vrienden of andere dierbaren die gemist worden, is het kerkgebouw De Hoekstien in Britsum zondag aanstaande van 19.00 tot 20.00 open. Er is muziek, u kunt een kaars aansteken en even in de kerk gaan zitten, als u dat wilt. U wordt ontvangen door Ans en Wijtse Kemker.

Wij doen een dringend beroep op u om niet ‘spontaan’ toch naar de ochtenddienst te komen. Hoe graag we ook meer gastvrij zouden willen zijn, deze tijden vragen van ieder van ons aanpassingen.

Voor de diensten die volgen ná komende zondag geldt: geef u alstublieft van tevoren op, als u wilt komen. Dat is een kleine moeite en voorkomt dat u ons in de problemen brengt. U kunt zich opgeven: telefonisch bij dhr. Wijtse Kemker, tel. 058-2572684 of op de mail of app bij Fokje Swierstra, scriba.bkj(at)hotmail.com, 06-2732 2339.

Wij wensen u voor zondag en de tijd die komt alle goeds en Gods zegen.

Met een warme groet, in verbondenheid,
namens de kerkenraad,

Ds. Mirjam Hulzebos
 
terug