Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen


Vruchten van de Geest

Sinds we geen kerkdiensten meer hebben ga ik zondagochtend vroeg wandelen. Daarna kijken we naar Hour of Power en de dienst op omrôp Fryslân.
En op woensdag luisteren we naar het meditatieve moment. We komen wat dat betreft aan onze trekken, maar missen de gemeenschap, het contact met onze geloofsgenoten. Tijdens mijn wandeling vanochtend heb ik Galaten 5:22 eens op mij in laten werken. Onderstaand hoe ik aankijk tegen deze Bijbeltekst.

De Heilige Geest ontvangen we van God, het is een geweldig geschenk! Ik mag me er voor open stellen en meewerken waar ik kan. Daarbij geloof ik dat het niet erg is als niet alle vruchten even goed uit de verf komen. Ik geloof dat God de gaven en vruchten verdeeld over de mensen, dat maakt de verscheidenheid tussen ons mensen alleen maar mooier en maakt dat we elkaar nodig hebben. Zo vullen we elkaar aan en vormen we met elkaar de gemeenschap van Christus. Ik denk dat de meeste vruchten wel bij mij aanwezig zijn, maar tegelijk wil ik wel bekennen dat ik er zo nu en dan best wat onderhoud nodig is, maar ik blijf mijn best doen om de vruchten van de Geest te laten groeien, dat verlangen is er zeker.
Of zoals Paulus in vers 21 van Galaten 5 schrijft: ‘als je je door de Geest laat leiden, je anders gaat leven. Je leert om naar andere dingen te verlangen. En vanuit die goede verlangens komen dan ook de goede vruchten voort: de vruchten van de Geest’.

- Betty Tamminga

Blijf eraan werken, het gaat niet vanzelf

De vruchten van liefde en trouw zie ik vooral in mijn familie, kinderen en kleinkinderen. Zoveel om dankbaar voor te zijn, dat we het zo goed hebben en het ons eigenlijk aan niets ontbreekt.

Wij genieten dan ook van hele kleine momenten met de kinderen en kleinkinderen vooral nu in de coronatijd niet geknuffeld kan worden. Wanneer je dan een tekening of een ander knutselwerkje krijgt of een dikke hand kus via FaceTime wordt je heel gelukkig en ben je dankbaar dat een ieder gezond is. Afstand houden is aan te leren maar het voelt niet zoals het moet zijn. Je wordt je er nu erg bewust van hoe belangrijk dit in je leven is. Een kus, aanraking, arm om je heen of gewoon een aai over de bol.

In deze tijd merk ik ook dat ik meer oog heb voor Gods schepping. Wanneer je door de natuur loopt of fietst zie je hoe mooi die is en daar nu meer bewust van bent.

De meeste vruchten van de Geest kosten me geen moeite maar je moet er wel steeds aan blijven werken het gaat niet vanzelf. Soms heb ik het gevoel doe ik het goed of heb ik het goed gedaan en heb ik er genoeg energie in gestoken. En wanneer er zorgen zijn weet ik dat ik deze in gebed bij de Heer neer kan leggen en hij er is die mij troost en bemoediging geeft.De vruchten werken door mijn leven, door gebed.

Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing: vruchten van de Geest.

Ik zie mijzelf als een gelovige persoon, doordrongen van Gods liefde voor mij. Door Gods liefde voor mij, mensen om mij heen en op de hele wereld, realiseer ik mij dat ik dat ook mag doen. Liefhebben. Dat valt niet altijd mee, het gaat, net als de andere vruchten, niet automatisch en ook ik twijfel wel eens. Ik ben ervan overtuigd dat gebed, vragen om deze vruchten mag leiden tot ontvangen van deze vruchten. Ik leef mijn leven meestal niet bewust met deze vruchten, maar zij werken wel door in mijn leven. Door gebed.

Ik ben geen heilige. Ik maak ook mijn fouten. Want ja, frustraties….. het valt dan niet mee om lankmoedig te zijn (Ik heb dit woord even opgezocht: langzaam toornig, geduldig).

*** *** *** *** *** *** ***

Ik zou deze vruchten graag iedereen gunnen, de wereld zou er mooier uitzien. Ik zie uit naar vrede op aarde. Een plek onder de zon waar iedereen zich geliefd voelt en mag wezen wie hij/zij is. Geen honger, ziekte, pijn meer, in evenwicht met mens en natuur en God de lof en eer brengen.

- Tine


Werk aan de winkel

Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.   Prachtige woorden........

Wat zou het mooi zijn als de inhoud van deze woorden nog meer zichtbaar zou worden.  Werk aan de winkel dus.      In geven en in ontvangen!

- Fokje
 

De vruchten van de Geest.

“Het had su niet mutten” Een gevleugelde uitdrukking bij ons. Ooit gehoord van iemand die dacht dat zijn bedoelingen goed waren maar achteraf bleek toch dat het anders had gemoeten. Dat overkomt mij nou ook wel eens. Je wilt het Goede leven leiden, de heilige Geest helpt daarbij en wanneer dat lukt dan zijn de vruchten je deel. Maar het mislukt ook wel eens, maar ik weet dat als “het su niet mutten had” ik elke keer een nieuwe kans krijg om het anders te doen, om dan weer te kunnen genieten van de vruchten van de Geest.

- Jacoba


 

De vruchten van de Geest,

Om eerlijk te zijn heb ik niet gedwaald door de tuin van de kerk, eigenlijk omdat ik het niet voor me zag. Bij dwalen door een tuin heb ik andere beelden dan de grasveldjes om De Hoekstien. Toen de borden er stonden kreeg ik nog steeds geen neiging om er bij langs te lopen. Maar natuurlijk zag ik de borden staan toen ik er in dit vrije Pinksterweekend regelmatig langs fietste. Op vrijdagavond was de eerste keer. Ik heb de eerste woorden tijdens het ritje op me in laten werken. Liefde, vrede, blijdschap…. Mijn gedachten gingen. Vanuit het begrip blijdschap moest ik denken aan dankbaarheid. Voor mij liggen deze twee begrippen dicht bij elkaar. Vanuit blijdschap kun je enorm dankbaar zijn. Dankbaar voor een mooie dag, de zonnestralen, een verfrissende bui, de heerlijk geurende seringenstruik, prachtige ijsbloemen in de bloembakken. Dankbaarheid voor de mensen om je heen, voor fijne collega’s, goede vrienden, je familie en zo dacht ik aan mijn beppe. Beppe leerde mij vroeger toen ik klein was tijdens het afwassen verschillende liedjes. Eén ervan was het liedje. Tel je zegeningen, tel ze één voor één, tel ze allen en vergeet er geen, tel ze allen, tel ze één voor één en je ziet Gods liefde dan door alles heen. Zelf toen ze dementeerde zongen we dit nog regelmatig. Een beppe waar ik vaak kwam te logeren en waar ik met blijdschap en dankbaarheid aan terug denk. Op deze manier heeft zij mij dankbaarheid geleerd, dankbaarheid voor de kleine dingen om je heen.

Bij de tweede keer dat ik langs de kerk fietste viel mijn oog op lankmoedigheid…. Mijn gedachten gingen opnieuw. Waar denk ik eigenlijk aan bij lankmoedigheid. Weet ik eigenlijk wel wat er precies mee wordt bedoeld? Heb ik daar een beeld bij. Ik vond het lastig. Ik kon het niet bedenken. Toen was ik alweer thuis, zette mijn fiets in de garage en vervolgens was er weer de waan van de dag die mijn gedachten bepaalde.

Op zaterdag fietste ik er met Inge bij langs. Ze vroeg zich af waarom die borden er stonden. Dus ik vertelde wat het idee was. Haar blik kwam op het bord Lankmoedigheid en ze vroeg me wat daar mee werd bedoeld. Ik vertelde haar dat ik dezelfde gedachte had en dat ik niet precies kon verwoorden wat er mee werd bedoeld. Iets van geduldig zijn… maar zelf twijfelde ik daar ook nog over.

Toen ik zaterdagavond op de bank zat bedacht ik dat ik het dan toch maar even moest googelen op het woord Lankmoedigheid. Ik vond dat ik als Christen toch de vruchten van de Geest wel moest snappen. Dus typte ik lankmoedigheid in bij Google en ontdekte de volgende op de website www.woorden.org een beschrijving van lankmoedig: Als je niet snel boos wordt wanneer daar wel reden voor is. Synoniem: verdraagzaam. Daarnaast werd op www.mijnwoordenboek.nl dertien synoniemen gegeven voor Lankmoedig namelijk: barmhartig, edelmoedig, geduldig, genadig, goedertieren, longaniem, meegaand, toegeeflijk, tolerant, verdraagzaam, zacht en als laatste zeer geduldig. Op www.etymologiebank vond ik geduldig, volhardend. Als leenvertaling van het Christelijke Latijnse woord longanimus gevormd uit longus (lang) en animus (geest, gemoed). Op www.christipedia stond ook een mooie omschrijving. Lankmoedig is iemand die de moed opbrengt om van iemand zijn onbekwaamheid te verdragen. Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel te verdagen en te vergeven. Lang van gemoed. Lankmoedig wordt in het bijzonder van God gezegd, wiens Liefde voor de mens niet ophoudt als deze zicht onwaardig betoont. Lankmoedigheid is een deugd, een goede eigenschap die bij onenigheid goed van pas komt. Lankmoedigheid houdt geduld, verdraagzaamheid in, houdt zelfbeheersing in, onthouding van toorn. In 1 Corinthe 13 vers 4 wordt geschreven. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen. Vervolgens kwam ik een mooie uitleg tegen op www.psalmboek. Er stond geschreven. Wat is lankmoedigheid? Dat je niet driftig bent, dat je geduld hebt met je ouders, met je broer, je zus, je klasgenoot, je collega? Nee, niet wanneer zij zulke aardige en lieve mensen zijn….. dan is het geen kunst. Maar juist als zij blijkbaar ook heel onvolkomen en zondige mensen zijn. Heb maar geduld, wees maar lankmoedig. Anderen moeten immers ook zo vaak geduld oefenen als het over jou gaat! Als tip werd nog gegeven. Weet je wanneer je dit leert? Als je op de lankmoedige Jezus let….. ja dat is het: Jezus als voorbeeld voor je eigen leven, wat mij betreft geldt dat voor alle vruchten van de Geest

- Dorien

terug