Stilte Stilte
27 januari 2021
lees meer »
 
Paasdienst alleen online Paasdienst alleen online
We hebben een aantal weken geleden de hoop uitgesproken dat we in de Paasdienst u weer in de Hoekstien zouden kunnen ontvangen, en in een tweede dienst in de kerk van Koarnjum. We moeten als kerkenraad steeds beslissingen nemen naar bevind van zaken, afwegend wat we op het moment zelf verantwoord vinden. Afgelopen week heeft de kerkenraad een besluit genomen over de dienst op Paasochtend en hebben we besloten dat het nog niet verantwoord is om samen te komen in de kerk. Dat heeft te maken met de oplopende besmettingscijfers, de kwetsbare groep kerkgangers die nog niet allemaal gevaccineerd zijn, en de aanblijvende scherpe maatregelen die gelden voor de hele samenleving. We vinden het jammer, en houden tegelijk goede moed op andere, betere tijden. 
U kunt de dienst op Paasochtend om 9.30 uur thuis live meekijken via kerkdienstgemist.nl of op een later tijdstip terugkijken.

Hartelijke groet,
Ds. Mirjam Hulzebos
 
 
Van de predikant Van de predikant
Wat de toekomst brenge moge ...

In de vorige Twasnaar vertelde ik u over mijn plannen rondom werk en mijn afscheid van deze gemeente. Niet lang daarna werd mijn leven en dat van mijn gezin op z’n kop gezet door een ingrijpende gebeurtenis. Mijn jongste dochter Sara is halverwege april in het ziekenhuis beland en haar situatie is heel ernstig.
 
lees meer »
 
Veertien jaar later Veertien jaar later
Op Palmzondag 2 april 2007 parkeerde ik mijn wit-gele volkswagenbusje boven op de terp in Koarnjum. Ik kwam “op beroep” preken, de voltallige beroepingscommissie was aanwezig en na afloop zouden we een kennismakingsgesprek hebben in de consistorie in Jelsum. Het was een zonnige voorjaarsochtend en ik keek vanuit mijn busje uit over het Koarnjummer bos en Aldlân. Ik weet nog dat ik dacht: het is hier in elk geval mooi! Ik wist op dat moment nog niet dat dit landschap mijn ‘thuis’ zou worden, dat ik ontelbare rondjes zou hardlopen door datzelfde bos en Aldlân, dat dit de eerste van een lange serie diensten in de Koarnjummer en andere kerken van de Trije Doarpen zou worden.
 
lees meer »
 
Kerkdiensten alleen online Kerkdiensten alleen online
17 december 2020
lees meer »
 
Hoe vieren we kerst? Hoe vieren we kerst?
14 december 2020
lees meer »
 
Stilte Stilte
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
(Psalm 65:1a)

Met dit Psalmcitaat eindigde onze classisdominee Wim Beekman zijn laatste coronabrief aan alle gemeenten in de classis Friesland. Sinds vorig jaar maart komt er regelmatig zo’n brief van hem naar ons toe. Wij zetten deze informatieve, maar vaak ook bemoedigende brieven altijd op onze website. De aanleiding is meestal: nieuwe maatregelen. Dat was met deze laatste brief ook het geval. Vanuit de landelijke kerk kwam een nieuw en dringend advies om helemaal niet meer te zingen tijdens de diensten, ook niet door een kleine groep voorzangers.
lees meer »
 
Pastorale brief week 47 Pastorale brief week 47
20 november 2020
lees meer »
 
Tussen verlangen en wijsheid Tussen verlangen en wijsheid
7 november 2020
lees meer »
 
18e pastorale brief 18e pastorale brief
10 oktober 2020
lees meer »
 
Zeventiende pastorale brief Zeventiende pastorale brief
4 september 2020
lees meer »
 
Opnieuw beginnen Opnieuw beginnen
15 september 2020
lees meer »
 
Zestiende pastorale brief Zestiende pastorale brief
20 augustus 2020
lees meer »
 
Vijftiende pastorale brief Vijftiende pastorale brief
31 juli 2020
lees meer »
 
Veertiende pastorale brief Veertiende pastorale brief
25 juli 2020
lees meer »
 
Dertiende pastorale brief Dertiende pastorale brief
27 juni 2020
lees meer »
 
Twaalfde pastorale brief Twaalfde pastorale brief
11 juni 2020
lees meer »
 
Elfde pastorale brief Elfde pastorale brief
5 juni 2020
lees meer »
 
Tiende Pastorale brief Tiende Pastorale brief
28 mei 2020
lees meer »
 
Negende Pastorale brief Negende Pastorale brief
8 mei 2020
lees meer »