Startzondag 19 september 2021 Startzondag 19 september 2021

Startzondag 19 september 2021 
Het jaarthema is “Van U is de Toekomst” 
Het thema van de startzondag is: “Uw Koninkrijk kome” 

 

9.30 Kerkdienst o.l.v Ds Johannes Bakker. 

In de dienst wordt u gevraagd om uw mooiste zin uit het Onze Vader te kiezen. En op te schrijven waarom. Bent u niet in de dienst dan kan u toch meedoen door uw briefje in te leveren bij Jacoba Gerritsma, de Greiden 38 Britsum. 
Na afloop drinken we koffie met wat lekkers van de bakker. 
Deze zondag brengen we een lunch tasje bij u thuis. De tasjes kunt u bestellen bij Sjoukje Boorsma 
( 2572441). Denk er om bestel een tasje per persoon. 

Tussen 14.00 en 16.00 hebben we in elk dorp een activiteit bedacht: 

In Jelsum kunt u bij Dekemastate de state bezoeken. Gewoon even aanbellen en u kan naar binnen. 
In Koarnjum mag u het gedeelte van Martenastate bekijken wat nu leeg staat. 
In Britsum staan de deuren open van de oude Gereformeerde kerk aan de Lieuwe Jellingastjitte. 

We hopen op veel bezoekers en gaan er dan ook vanuit dat je wel in de rij kan staan. Maak daar gebruik van om met elkaar gezellig te kletsen zodat het wachten niet zo lang duurt.

terug