Tiende Pastorale brief Tiende Pastorale brief
Britsum, 29 mei 2020
Pinksteren

Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Als christen zeggen mij deze woorden genoeg. Maar wanneer je niet zo thuis bent in het jargon is dit een rare zin. De Heilige Geest wordt uitgestort! Wanneer er iets wordt uitgestort dan moet dat toch goed zichtbaar zijn. Met veel spektakel en donderend geraas. Maar nee, de Heilige Geest wordt wel vergeleken met een wind. Je ziet het niet maar voelt het wel degelijk. En waar komt de wind vandaan? Uit welke hoek?

Maar wanneer je goed oplet dan is de Heilige Geest zeker wel zichtbaar. Ook in onze tijd. In de bijbel lezen we hoe de apostelen ineens vreemde talen spreken. Ook in onze tijd gebeurt dat wel maar altijd in een veilige setting in een kerkdienst, nooit zomaar ineens op straat. Nee, wij kunnen de werking van de Heilige Geest op andere manieren zien en laten zien. Paulus vertelt daarover in Galaten. Hij zet een slecht leven tegenover een goed leven. Paulus vertelt wat nodig is voor het goede leven: als je je laat leiden door de Heilige Geest zie je vruchten: Liefde, Blijdschap, Vrede, Lankmoedigheid, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtmoedigheid, Zelfbeheersing. Probeer in je doen en laten het werk van God te laten zien d.m.v. de vruchten. En oefen de vruchten van de Geest. Moeilijk, natuurlijk. Sommige vruchten zijn gemakkelijk, ze horen bij jou. Andere vruchten zul je, met behulp van de Heilige Geest, moeten oefenen.  In de bijbel in gewone taal staat nog: Galaten 6:9 en 10: Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt. Zolang we daarop wachten, moeten we dus goed zijn voor iedereen, en zeker voor andere christenen.

Nu is het straks Pinksteren en ook nu zal er geen kerkdienst of festival zijn. Om toch stil te staan bij het werk van de Heilige Geest heb ik de vruchten van de Geest op borden gezet en geplaatst in de tuin van de Hoekstien. Ik wil jullie uitnodigen om eens te dwalen door de tuin en de vruchten te lezen en te laten doordringen wat ze betekenen en wat jij er mee kan doen. En wie weet waait de Heilige Geest wel door je gedachten en inspireert je. De borden worden vrijdagavond (29 mei) geplaatst en blijven staan tot maandagavond (1 juni).
Daarnaast heb ik gevraagd aan de kerkenraadsleden of zij hier alvast over na willen denken en zo hun inspiraties met ons te delen. Zulke verhalen kunnen anderen vaak inspireren. Deze verhalen zijn te vinden op de website onder “Pinksteren 2020”.

Hartelijke groet, Jacoba Gerritsma


Meditatieavonden: Er wordt iedere woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien. Deze opnames kunnen ook op een later moment nog worden beluisterd. Op onze eigen website https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ is een link te vinden naar deze uitzendingen. Er zullen lezingen zijn, (orgel)muziek, gebeden. Op woensdag 27 mei wordt dit moment ingevuld door Alie Sinnema en Leny Kamminga en op 3 juni door het Jeugdteam. Op 3 juni zijn de eerste 30 kerkgangers welkom (via de hoofdingang)  om dit meditatieve moment live mee te maken. Verzoeknummers gevraagd: We ontvangen graag uw wens voor een lied en/of gedicht in een meditatief moment.

In juni zal de Hoekstien ook op zondagavond open zijn. Tussen 19.15  en 20.00 uur is er de mogelijkheid voor meditatie in stilte en kan er een lichtje aangestoken worden. Er is muziek en er zijn beelden.  U bent welkom. Ook hier maximaal 30 aanwezigen.

Meeleven: We feliciteren één jarige: 31 mei mw. J. Adema-Visser. Een heel gezellige dag toegewenst.
We leven mee met mw. Ria Kok uit Jelsum. Ze is opgenomen in het ziekenhuis met vernauwingen in de halsslagaders en ze wordt onderzocht. Mogelijk volgt een operatie.

Wijziging inrichting kerkzaal:  Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om kerkdiensten,  met maximaal 100 aanwezigen, te organiseren.
De voorschriften  van het RIVM moeten in acht genomen worden.
Dit houdt in:
  • dat mensen met klachten thuis moeten blijven                  
  • er wordt 1,5 meter afstand gehouden
  • er is geen gezamenlijke zang
  • er zijn looproutes
  • er zijn desinfecterende middelen bij ingang
  • er is een dringend advies koffiedrinken en ontmoeting achterwege te laten

Vraag aan  u:  Bent u aanwezig als de kerk weer open gaat voor de eredienst?  Uw reacties zijn welkom, wij ontvangen graag uw mail, uw brief of uw telefoontje.

Jeugdteam:  Net voor de meivakantie was er de appelactie op school, in samenwerking met de diaconie. De ouders, kinderen en leerkrachten konden het erg waarderen dat er een appel en een kaart met: Nog even doorbijten! op hen lag te wachten. Een echte verrassing.
10 mei: Moederdag. Voor veel gezinnen is dit een gezellige zondag waarbij er op school al veel geknutseld wordt omgeven met veel geheimzinnigheid. Maar dat was dit jaar anders. Ook zullen bezoekjes aan beppe's en oma's iets anders verlopen zijn. Wij wilden aan deze dag toch een gezellig tintje geven. In de week vooraf hebben we een kaart rondgebracht dat er op zondag een verrassing gebracht werd. Een ijskoude verrassing. Wij hadden al voorpret: op zondag werden de ijsjes gebracht, en geheel coronaproof hebben we de ijsjes eerst verdeeld onder Lars, Leny, Jacomine en Jacoba. En toen op pad. We hebben hele leuke reacties op deze verrassing gehad.
Op 11 mei hebben Jacomine, Leny en ik het stukje tuin bij de Hoekstien weer ingezaaid voor dit seizoen. We hopen dat er weer mooie bloemen tevoorschijn komen.
Lars, Leny, Jacomine en Jacoba

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Wijtse Kemker,  voorzitter   (058-2572684)
Fokje Swierstra, scriba   (058-2572426,  06 27322339)   scriba.bkj@hotmail.com
terug