Van de predikant Van de predikant
Wat de toekomst brenge moge ...

In de vorige Twasnaar vertelde ik u over mijn plannen rondom werk en mijn afscheid van deze gemeente. Niet lang daarna werd mijn leven en dat van mijn gezin op z’n kop gezet door een ingrijpende gebeurtenis. Mijn jongste dochter Sara is halverwege april in het ziekenhuis beland en haar situatie is heel ernstig.
Dit is voor ons allemaal enorm ingrijpend. Ik heb mijn werkzaamheden helaas neer moeten leggen. Mijn opdracht in de andere gemeente waarmee ik per 1 mei zou beginnen voor twee dagen in de week is door een andere interimpredikant overgenomen en ook mijn andere toekomstplannen zijn onzeker geworden. Wat wel duidelijk is, is dat mijn afscheid van de gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum in september niet doorgaat.
Al mijn aandacht gaat momenteel naar mijn dochter en de rest van mijn gezin. En we wachten af wat de toekomst brengen zal.
Ik ben heel dankbaar voor de ruimte die de kerkenraad mij en ons als gezin geeft, en voor alle blijken van meeleven die we mochten ontvangen. Gelukkig is ds. Johannes Bakker (emeritus-predikant uit Stiens) bereid gevonden om waar te nemen voor de predikantswerkzaamheden in de gemeente. U leest daarover meer in een bericht uit de kerkenraad.
Met vriendelijke groet,
Ds. Mirjam Hulzebos
terug