Veertien jaar later Veertien jaar later
Op Palmzondag 2 april 2007 parkeerde ik mijn wit-gele volkswagenbusje boven op de terp in Koarnjum. Ik kwam “op beroep” preken, de voltallige beroepingscommissie was aanwezig en na afloop zouden we een kennismakingsgesprek hebben in de consistorie in Jelsum. Het was een zonnige voorjaarsochtend en ik keek vanuit mijn busje uit over het Koarnjummer bos en Aldlân. Ik weet nog dat ik dacht: het is hier in elk geval mooi! Ik wist op dat moment nog niet dat dit landschap mijn ‘thuis’ zou worden, dat ik ontelbare rondjes zou hardlopen door datzelfde bos en Aldlân, dat dit de eerste van een lange serie diensten in de Koarnjummer en andere kerken van de Trije Doarpen zou worden.
Die eerste keer was een bijzondere ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik voelde me direct welkom en op mijn plaats. Dat klinkt misschien gek, maar zo was het echt. En zo is het al die jaren blijven voelen: ik ben hier op mijn plaats.
Veertien jaar later, op Palmzondag 28 maart 2021 maakte ik na afloop van de dienst aan de gemeente bekend dat ik ga stoppen als Predikant in deze gemeente. De kerkenraad was al op de hoogte. Het viel niet mee om dit via de camera met de “kerkgangers” te moeten delen, liever had ik dat in andere omstandigheden gedaan. Ik hoop van harte dat er de komende maanden meer ruimte komt om elkaar te ontmoeten, op zondagochtend en op andere momenten, zodat we in die ontmoetingen goed afscheid kunnen nemen.
Na veertien jaar wordt het voor mij tijd voor iets anders. Ik ben in september 2019 begonnen met de opleiding voor Interim Predikant en dat voldoet mij heel goed. Een Interim Predikant begeleidt een gemeente tijdelijk bij een veranderingsproces. Het kan zijn dat er bezinning op de toekomst nodig is, dat er een conflict speelt, dat een gemeente samenwerking moet zoeken met een andere gemeente of iets anders waarbij hulp van buitenaf wenselijk is. Hoewel ik de opleiding nog niet afgerond heb (mede door corona-vertraging), ben ik al wel gevraagd voor een eerste opdracht als Interim Predikant. Deze kans om mijn eerste ervaringen als Interim Predikant op te doen, wil ik graag aangrijpen. Vanaf mei zal ik daarom voor een deel van mijn werktijd als Interim Predikant gaan werken in een andere gemeente in Friesland. De maanden die dan nog volgen tot 1 september zal ik voor het andere deel van de werktijd samen met de kerkenraad kijken hoe deze gemeente goed verder kan na mijn vertrek. Daar zijn we ondertussen al volop mee bezig. Daarbij wil ik de komende maanden ook gebruiken om goed af te ronden en afscheid te nemen. Verderop in deze Twasnaar vindt u daarvoor al een idee: In het hoofdstuk Uit de Gemeente, onder het kopje: zomereditie Groothuisbezoek. Per September zal ik dan vertrekken als uw dominee.
Op 2 september 2007 deed ik intrede in de kerk van Koarnjum, in de Hervormde Gemeente te Britsum, Cornjum, Jelsum. Op 12 september 2021 zal de afscheidsdienst zijn van de Protestantse Gemeente te Britsum, Koarnjum, Jelsum. Alleen aan de namen van de gemeente is al te zien dat er in die veertien jaar veel gebeurd is. De foto’s van de intreedienst staan in mijn boekenkast. Ook aan die foto’s is te zien dat er veel gebeurd is in veertien jaar tijd: de kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen en ikzelf behoorlijk veel grijzer.
We blijven heel graag hier in Britsum wonen.
Ik heb hier heel erg goede jaren gehad in de gemeente en ik heb het nog steeds goed. Daar wil ik u heel hartelijk voor bedanken.

Met warme groet, in verbondenheid,
Ds. Mirjam Hulzebos
terug