Veertiende pastorale brief Veertiende pastorale brief
De Bijbel

Vanaf het moment dat de restaurants hun deuren moesten sluiten bekroop mij een ietwat paniekerig gevoel. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt ons hier? Vanaf dat moment zoog ik alle informatie over het coronavirus in mij op en probeerde er handen en voeten aan te geven. Wat betekent het voor mij? Ik werd onrustig en vond het moeilijk om de informatie juist in te schatten. De verschillende persconferenties van de regering of van het RIVM, ik hoorde het allemaal aan, en probeerde te doen wat ze adviseerden. Gelukkig had ik in de basis een fundament van hygiënisch werken geleerd dus dat was makkelijk op te pakken. Mijn leven bestond vanaf dat moment uit: naar m’n werk, en weer naar huis. Naar de winkel ( 1x in de week) en weer naar huis. Verder waren alle vrijwilligers activiteiten opgeschort. Ook de sportschool was gesloten. Vanaf dat moment begon ik te wandelen. 1 uur op een dag. Via de Aldlansdyk richting de Ie en weer terug naar huis. Eigenlijk altijd droog, maar met veel (noorden)wind. Heerlijk om je gedachten te laten waaien. Tijdens de wandelingen luisterde ik naar de podcast “Eerst dit”. Elke dag een overdenking over een stukje uit de Bijbel. In deze periode ging het over Exodus. De verhalen van Mozes die de Israëlieten uit Egypte haalt. Wat ik mij nog goed herinner was het verhaal over het manna. Ze mochten alleen voor de dag zelf verzamelen maar er werd door een aantal “gehamsterd”. Ik heb het verhaal al talloze keren gehoord maar toen moest ik luid op lachen onderweg. Ik zag onze beelden van de tv voor me met de winkelkarren vol wc papier. Het “hamsteren” van de Israëlieten kreeg voor mij ineens een inhoud. De paniek van, misschien, geen eten meer hebben de volgende dag voelde ik aan. En daarbij hoe moeilijk het is om te vertrouwen, helemaal geen controle meer. Ineens kreeg dit stukje tekst een andere lading. Maar dat was nog niet alles: dezelfde week ging het ook over de doortocht door de Rode Zee. Een spectaculair verhaal waar God laat zien wat Hij kan doen. Maar mijn ontdekking lag wat verderop in het verhaal: bij tijd en wijle spreekt het volk uit dat ze liever terug gaan naar Egypte. Daar was het toch goed. Maar waren ze vergeten hoe het leven daar was? Nee, vast niet, maar het was wel wat ze gewend waren. Daar hadden ze eten, daar wisten ze waar ze het water konden halen. Daar konden ze spullen van elkaar lenen enz. En in die paniekerige tijd van overvolle ic’s, intelligente lockdown enz sprak de voorganger in de podcast uit dat de tijd voor corona misschien wel zijn Egypte was, dat hij nu, tijdens de intelligente lockdown, door de rivier naar de overkant liep en daar een hele andere tijd inging. En zei hij: Wat wil ik graag weer terug naar vroeger, toen alles normaal was. En dat hij nu op de andere oever stond en uitkeek over een woestijn. Een toekomst waarvan we niet goed weten hoe die eruit gaat zien. Iedereen weet waar hij het over heeft toch? Voor mij was dat de ommekeer in hoe ik omging met de berichtgeving over corona. Ik stopte met het luisteren naar alle info. Beperkte me tot de krant en eventueel de persconferenties van de regering. De rest liet ik links liggen. Wat een rust gaf dat. Elke dag wandelde ik en bedacht me hoe de toekomst eruit zou zien. Maar in de verhalen van Mozes is steeds God aanwezig, in een wolk. En ook dat mag ik weten, nu ik aan de overkant ben gekomen. Ik mag Egypte achter me laten en me in de woestijn bewegen, hoe dat er uit zal zien? Geen idee maar ik weet dat God met mij mee zal gaan en dat er prachtige dingen zullen ontstaan. Op deze manier denken geeft me de ruimte dat het allemaal anders zou kunnen.
                                                                                                                                                  Jacoba Gerritsma

Pastorale brief: De volgende Pastorale brief zal op 31 juli verschijnen.

Meditatieavonden in de maand juli:
Er wordt op woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien. Op 15 juli is dit moment ingevuld door Tine Rijpstra en op 22 juli zullen Wijtse en Fokje deze rij van meditatieve momenten via Kerkdienstgemist afsluiten. U bent welkom in de Hoekstien.

Op zondagavond 19 juli tussen 19.15 en 20.00 uur is de Hoekstien open. Er is mogelijkheid voor meditatie in stilte en er kan een lichtje aangestoken worden. U bent welkom en kunt vrij in- en uitlopen.

Kerkdiensten in de maand augustus op de zondagochtend: ook online te beluisteren !!
2 augustus 9.30 uur voorganger ds. M. Hulzebos in de Hoekstien
9 augustus 9.30 uur voorganger ds. M. Hulzebos in de Hoekstien
16 augustus 9.30 uur gastvoorganger dhr. T. Simonides in de Hoekstien, Fryske tsjinst

Meeleven: Verjaardagen:       22 juli dhr. S. van Huizen, Koarnjum, 81 jaar
                                               3 aug. dhr. P. Iedema, Koarnjum, 87 jaar
Allebei hartelijk gefeliciteerd en een heel plezierige dag toegewenst.

In memoriam: Anne van der Honing – Regnerus                                               Overleden: 27 juni 2020 te Ferwert Wie kende haar niet. Mw. Van der Honing die meer dan zestig jaar in Jelsum woonde en zeer betrokken was bij de kerk, was een lief en vertrouwd gezicht in de dorpen. Ze was gelovig en leefde en werkte haar talenten van daaruit uit. Zelfs tot vorig jaar aan toe bracht ze nog post van de kerk, achter haar rollator, rond. Een voorbeeld was ze voor de gemeente en zeker ook voor haar kinderen en familie. Samen met haar man schonk zij het leven aan vier fijne kinderen. Ze zorgde voor hen, voor het gezin, was belangstellend, warm van hart, breed in het denken. Het leven verliep overigens niet vanzelfsprekend. Het sterven van haar zoon en later een kleinkind, heeft ze niet goed kunnen verwerken. Het bleef een moeilijk vraagstuk, hoe zoiets toch kon gebeuren. Wel leefde ze zelf verder in het volste vertrouwen dat de Heer naar haar bleef omzien. Voelbaar en merkbaar was Hij in haar leven aanwezig. En in dat vertrouwen legde ze haar hoofd neer. Tijdens de dienst van het afscheid werd het eerste deel van Psalm 139 gelezen. De nadruk werd gelegd op de handen die worden genoemd in de tekst. Passend bij de mooie foto die was afgedrukt op de liturgie. De handen van de kinderen samen met de handen van mw. Van der Honing, op haar buik. De gemeente wenst de nabestaanden veel sterkte toe en de onmisbare zegen van onze Heer.
                                                                                                                                                             Tine de Vries

Diaconie: De collectes: de 12e zou de collecte zijn geweest voor de plaatselijke commissie stichting Alde Fryske Tsjerken, 19 juli is de collecte voor de bloemen, 26 juli voor Het Lichtpunt en 2 augustus hopen we te collecteren voor de voedselbank. We hopen dan ook weer samen te komen. De collectes van 15 maart tm 31 mei zijn overgemaakt naar de goede doelen zoals die zijn aangegeven. De diaconie bedankt u hartelijk voor de giften voor de goede doelen die u ook in deze tijd een warm hart toe draagt. Wij wensen u / jullie een fijne zomertijd.
Hartelijke groet, Rintje, Tineke, Wietske, Rika, Tine

Website: Coronabrief nr. 7 en 8 van ds. W. Beekman zijn op de website geplaatst.

Bedankje: Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie en troostende woorden en prachtige kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze leave mem, skoanmem, beppe en oerbeppe Akke Homsma-Bouma. Douwe en Beitske Homsma.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Wijtse Kemker, voorzitter (058-2572684) Fokje Swierstra, scriba (058-2572426, 06 27322339) scriba.bkj@hotmail.com
terug