Volgen waarheen? Volgen waarheen?
“Petrus nam het woord en zei: Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!”
(Marcus 10:28 NBV ‘21)

Petrus voelt wel aan, dat het volgen van Jezus offers kost en hij herinnert eraan, dat hij en zijn medediscipelen daar toe in staat zijn geweest. Ze hebben alles prijsgegeven, hun huis, hun broodwinning en ze hebben zich met Jezus in een onzekere toekomst gestort. Petrus zou, in verband met het verhaal van die rijke jongeman, willen weten wat hiervan de gevolgen zijn.
Aan Petrus en zijn medediscipelen wordt een nieuwe toekomst beloofd door Jezus, de belofte van een nieuwe gemeenschap. Alles wat ze verlaten hebben, zullen ze, al in deze tijd, honderdvoudig terug ontvangen.
Deze uitspraak handelt over de gemeente die er in Jezus Christus is en uit zijn werk zal ontstaan. Wie zijn vader verliet ter wille van Jezus, vindt zeker een vader terug. Hij vindt broers en zusters en zelfs akkers en huizen zijn voor hen blijkbaar in gereedheid gebracht. Het is wel zo, dat de keuze voor het volgen van Jezus van ieder persoonlijk moet uitgaan, maar in de navolging blijft niemand alleen. Dat mag tot aansporing zijn om het aan te durven, om Hem alleen te volgen. In dat volgen vindt de mens zichzelf terug in de zichtbare gemeenschap van gelovigen, waar hem honderdvoudig wordt vergoed voor wat hij heeft opgegeven. Honderdvoudig, zo vragen wij ons af? Is dat wel waar? Viert het egoïsme, individualisme en materialisme zelfs in de kerk geen hoogtij? Als dat zo is en dat kan toch moeilijk ontkend worden zijn wij weggehaald van de overvloed van genade; zijn we weg gedwaald van de zegen van het volgen. We hebben het immers alles en alleen met en door Hem, onze Here Jezus Christus!
Maar, wie het met Jezus heeft, heeft het tegelijk ook met vervolgingen. Dat wil zeggen, in het hier en nu zal de gemeente haar Heer onder het kruis volgen. De genade van de beloften kan hier het kruis niet uitsluiten maar bergt het in zich. De gemeente is kruisgemeente, moet bereid zijn volk onder het kruis te zijn en daarin te willen volgen. De discipelen zijn daarover verbaasd, waarschijnlijk vanwege de onmogelijkheid tot dit volgen. Maar daarvoor gaat Jezus hen daar ook voor op naar Jeruzalem. Op weg naar het kruis. Verbazing en ontsteltenis hierover kan ook ons nog aangrijpen, maar de rijke belofte over de honderd procent winst, de eeuwige winst die het mee brengt, blijft!

“Wil dan geven, dat ons leven,
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden, ‘werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.”

Lied 718

ds. Johannes Bakker
 
terug