Zeventiende pastorale brief Zeventiende pastorale brief
Britsum, 4 september 2020

Beste mensen,

U hebt de (voorlopig?) laatste Pastorale brief in handen of op uw scherm. Sinds half maart stond ons leven en ook ons kerkelijk leven op z’n kop. In het begin hadden we nog geen idee wat ons allemaal te wachten stond, en een wekelijkse Pastorale brief was een goede manier om u op de hoogte te houden, om in contact te blijven en iedereen namens de Protestantse gemeente een hart onder de riem te steken in onzekere en verwarrende tijden.
Inmiddels zijn we vele weken en 17 pastorale brieven verder. Er is veel gedeeld in die brieven: inspiratie, ervaringen, geloof, hoop en liefde en natuurlijk de broodnodige informatie.
Daar is veel werk voor verzet: de inhoud moest geschreven, verzameld en tot een mooie eenheid ‘geknutseld’ worden. Adressen en mailadressen werden bijgehouden, er moest gekopiëerd, in enveloppen gevouwen, en rondbezorgd worden. Heel veel dank voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en die hier een steentje aan heeft bijgedragen!
Voorzichtig komt er weer meer ruimte voor de bekende en vertrouwde vormen van kerk-zijn: zo komen we op zondagochtend weer bij elkaar in de Hoekstien voor onze kerkdiensten. Voorlopig alleen in de Hoekstien omdat we daar alle kerkgangers een veilige plek op anderhalve meter kunnen garanderen. Er wordt nog nagedacht over mogelijkheden om ook de andere kerkgebouwen in onze dorpen weer bij het kerkelijk leven te betrekken.

We hebben besloten om ook weer over te gaan op de normale vormen van communicatie en te stoppen met deze Pastorale brieven. Op 7 september is de eerste reguliere kerkenraadsvergadering sinds de corona-tijd en in de loop van de week daarna kunt u de vertrouwde Twasnaar weer op uw deurmat verwachten. Voor de meest actuele informatie over onze activiteiten, bereikbaarheid etc. verwijzen wij u naar de website en ook zullen wij u op zondagochtend tijdens de diensten op de hoogte houden als er tussentijds bijzonderheden zijn, die we in de Twasnaar nog niet konden voorzien. Deze diensten zijn trouwens ook thuis te volgen via kerkdienstgemist.nl of de link op onze eigen website.

Ik eindig mijn stukje voor de laatste Pastorale brief graag met hetzelfde lied uit de eerste brief:
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met een warme groet, in verbondenheid,        Ds. Mirjam Hulzebos

Pastorale brief: Dit is de laatste Pastorale brief. Vanaf de week van 15 september ontvangt u weer de Twasnaar, zoals u dat gewend bent: ongeveer 1x in de zes weken. Voor de meest actuele informatie, ook over eventuele aanpassingen van ons programma in verband met corona, verwijzen we u graag naar onze website.

Bij de diensten:
Op zondag 6 september is dhr. R. Colijn onze voorganger in een dienst in de Hoekstien.
Op zondag 13 september is er een gezamenlijke dienst met de doopsgezinde gemeente van Stiens. We hebben voor deze dienst een aantal blazers van de Nije Bazún uitgenodigd, en als het even kan, willen we deze dienst buiten, op het Britsumer kaatsveld, vieren. Dat zou betekenen dat er ook gezongen kan worden! U moet uw eigen stoel mee nemen. Vanaf 9.15 uur zullen we buiten koffie/thee drinken met elkaar. Bij slecht weer is de dienst in de Hoekstien.
Op zondag 20 september komt Kees Posthumus naar Britsum. Hij zou bij ons in de slotdienst in juni zijn voorstelling “Dwars door de bijbel” spelen. Dit kon toen niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen, maar nu hebben we hem uitgenodigd om alsnog langs te komen, op de zondag die anders Startzondag zou zijn. Over deze voorstelling zegt hij zelf: Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

Meeleven:     
Verjaardagen:
10 sept. Dhr. R. Wijnja, Britsum 79 jaar
19 sept. Dhr. H. Schroor, Britsum 80 jaar
20 sept. Mw. M. Kok- van ’t Leven, Jelsum 85 jaar
20 sept. Dhr. D. Berkenpas, Stiens 75 jaar
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een heel gezellige dag toegewenst.
Overlijden:  Op dinsdag 1 september is mevr. Fien Kempe uit Stiens, voorheen Britsum, overleden. We wensen haar nabestaanden een goed afscheid toe en voor de toekomst vrede en kracht bij het verwerken van dit verlies.
Diaconie:
De collecte van 6 september is voor Youth for Christ en de collecte van 13 sept zal voor KIA noodhulp, Beiroet, zijn.

Ingezonden:     
Training:   Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden van de Protestantse Kerk.
Wilt u - onder verantwoordelijkheid van uw kerkenraad - als gemeentelid uitvaarten leiden? Bijvoorbeeld om uw predikant te ondersteunen? Deze praktische training behandelt alle aspecten van een uitvaartdienst. Op 21 september start een training in Hoogeveen.
Hebt u belangstelling?  Bij de scriba is een mail aanwezig met meer informatie.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  Wijtse Kemker,  voorzitter   (058-2572684)
Fokje Swierstra, scriba   (058-2572426,  06 27322339)   scriba.bkj@hotmail.com
 
terug