Loof de Heer Loof de Heer

Psalm 117 (NBV’21)
“Loof de Heer, alle volken op aarde,
prijs Hem overal;
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.
Halleluja!


Als we de woorden van deze kleinste Psalm onder de Psalmen lezen, wordt een ding wel duidelijk. De schrijver is vol van de Heer. Hij heeft de aanwezigheid van God blijkbaar heel sterk ervaren in zijn eigen leven. En nu kan hij het niet laten om daarvan te spreken. Hij kan er alleen maar van jubelen! Hij wil niets liever dan met een luide stem andere mensen roepen zijn God en Heer te loven en te prijzen.
 
lees meer »
 
Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw
Koudum, 8 juli 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Zorgen van boeren
In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

LEES VERDER
 
Hulp voor Oekraïne?! Hulp voor Oekraïne?!
Tijdens de kerkenraad-vergadering van 7 maart jl. hebben we ook gesproken over Oekraïne. Over de verschrikkingen van de oorlog en de vluchtelingenstroom die op gang komt. We vergaderden tijdens de landelijke actiedag Giro555, waar Kerk in Actie ook deel van uit maakt. We lazen een blog van een vluchteling over haar situatie. Daarnaast hoorden we over een actie hier in Britsum, waar men slaapzakken en luchtbedden ging brengen.

En dan heb je het er ook over, wat kunnen wij doen? We hebben met elkaar afgesproken dat we ons verantwoordelijk voelen voor de ontstane situatie. Dat we met elkaar willen acteren wanneer het nodig is. Dat we volgen of er vluchtelingen dichtbij ondergebracht gaan worden. Waar wij dan de helpende hand kunnen uitsteken. Want we weten dat deze mensen waarschijnlijk wel een tijdje hier zullen blijven en ook op de langere termijn zal hulp nodig blijven. Dat wanneer we benaderd worden door mensen uit de drie dorpen die een actie doen, we ook snel willen handelen om hen te helpen.

Kortom we hopen dat jullie allemaal met ons in actie komen wanneer we gevraagd worden of wanneer we zien waar we hulp kunnen bieden. Voor dit moment kiezen we om aan te sluiten bij de landelijke actie Giro555. En vragen we jullie allemaal om te bidden voor de vluchtelingen, de ontstane oorlogssituatie en de bemiddelingspogingen uit de verschillende landen.

Tine van der Veen, Betty Tamminga en Herman Lubberts hebben zich opgeworpen om vanuit de kerkenraad jullie vragen en suggesties te ontvangen, te stroomlijnen en te coördineren. Zoek vooral met hen contact!

                                                                              Namens de voltallige kerkenraad,
                                                                              Jaap Osinga, voorzitter