PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Er zijn voor elkaar Er zijn voor elkaar

Het is mijn gewoonte om voor de laatste kerkenraadsvergadering een werkverslag te maken, waarin ik terug kijk op het afgelopen jaar. In de eerste plaats op mijn eigen werkzaamheden, maar ook op wat er gespeeld heeft in de gemeente en in de kerkenraad. Het biedt de gelegenheid om even pas op de plaats te maken en ook als kerkenraad stil te staan bij vragen als: waar staan we, waar komen we vandaan, waar willen we naar toe, zijn we met de goede dingen bezig en doen we de dingen op een goede manier of kan het ook anders? Voor die vragen zullen we als kerkenraad in de aanstaande oktobervergadering tijd uit trekken om daar nog wat langer bij stil te staan. We wilden in de laatste kerkenraadsvergadering namelijk ook voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid van drie ambtsdragers die lange tijd deel hebben uitgemaakt van de kerkenraad, eerst de gereformeerde kerkenraad met een aantal heel turbulente jaren, en het laatste jaar in de kerkenraad van de protestantse gemeente: Johan Tamminga, Willem Jan Westerbeek en Sjoukje Boorsma. Heel blij en dankbaar mogen we zijn, dat voor hen alle drie opvolgers bevestigd konden worden in de dienst van 15 juli (Tineke Radersma, Germ van der Schaaf en Dorien Zijlstra). Waartoe we ons als kerkenraad en gemeente geroepen mogen voelen, dat wordt prachtig verwoord in lied 973 uit het liedboek. We zullen het in september als lied van de maand met elkaar oefenen.

Bij deze geef ik graag alvast de tekst door:

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja.

 
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja.

 
Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

 
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

 
De zomer is volop gaande: we hebben al wekenlang prachtig weer. De schoolvakanties staan voor de deur en dat betekent weer een uittocht van vakantiegangers die voor een paar weken naar een vakantieadres in binnen- of buitenland vertrekken. Voor achterblijvers, met name ouderen, kunnen dit stille en moeilijke weken zijn. Laten we niet vergeten om ook in deze periode er voor elkaar te zijn.
Zelf heb ik vakantie van 21 juli t/m 12 augustus. Voor dringende pastorale vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen uit de kerkenraad.

Ik wens u allemaal goede zomerweken toe!
 
Met een vriendelijke groet,
Ds. Mirjam Hulzebos
 

terug
 
 

Kerkdienst Jelsum
datum en tijdstip 19-08-2018 om 09:30
meer details

Kleasterkuier
datum en tijdstip 22-08-2018 om 09:00
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 04-09-2018 om 13:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.