Het geheim Het geheim
“Ze wijdden zich trouw aan het onderricht, dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.” (Handelingen 2:42)

Ieder jaar weer als we Pinksteren vieren, lezen we met verwondering en tegelijk met beschaming van dat nieuwe leven dat toen ontsprong. Die machtige aanval op de wereld, die onweerstaanbare kracht van die eerste Christengemeente.
Verwonderd vragen we ons af: hoe kon dat toch allemaal?
Dat waren toch ook maar gewone mensen net als wij? En de wereld van toen zat toch niet op het Evangelie te springen? Was er ook toen niet ongeloof, bijgeloof, onkunde en onverschilligheid, net zo goed als in onze dagen? Wat was toch het geheim van die mensen? Kon de Heilige Geest met hen meer bereiken dan met ons?
Lukas vertelt in zijn beschrijving van die eerste gemeente iets wat daar toch wel mee te maken moet hebben. Zij waren volhardend. Zij lieten zich niet van hun stuk brengen. Zij zetten door. En als we ons afvragen: waarmee? Dan waren dat toch eigenlijk dingen die wij eerlijk gezegd helemaal niet zo wereldschokkend vinden: het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, Avondmaal vieren en bidden.
En toch, als je er over nadenkt, zijn dat juist de dingen die een mensenleven ingrijpend kunnen veranderen. Onderwijs van de apostelen. Er waren mannen, gezonden door de Heer; ze spraken van wat ze hadden gezien en gehoord van die Ene die alles nieuw wil maken. En de gemeente besefte: we hebben het nodig daar steeds weer van te horen en te leren. De vorm kan veranderen, maar het onderwezen worden moet blijven. De Geest maakt leergierig. En dan het besef van gemeenschap: ik ben niet op mijzelf en ik ben er niet voor mijzelf, maar ik hoor bij het volk van God. Ook dat is iets wat je steeds weer moet ontdekken en nieuw beleven.
De volharding daarin kan pijn en vreugde met zich meebrengen, soms beide door elkaar. Maar het is wel kenmerkend voor het leven uit de Geest.
Bij het derde punt gaan we ons helemaal onrustig voelen: natuurlijk kennen we het Heilig Avondmaal, maar hoe weinig beheert het ons geloofsleven.
Waarom hebben we het gemaakt tot iets extra’s, iets aparts voor een bijzondere gelegenheid? Hebben we de sacramentsbeleving niet te zeer naar de achtergrond gedrongen? En het gebed? Zijn er niet een massa dingen waarover we meer praten en redeneren dan dat we er voor bidden? Bidden we vooral om de leiding en de kracht van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven, maar ook in ons samenleven als gemeente van onze Here Jezus Christus. Bidden we om het vuur van de Pinkstergeest!

“Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.”

Lied 687: 3

Ds. Joh. Bakker
 
PREDIKANT/KERKELIJK WERKER GEZOCHT PREDIKANT/KERKELIJK WERKER GEZOCHT
De Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum zoekt een
Predikant/Kerkelijk werker (0,7 fte)
Bent u degene die ons kan inspireren in ons geloof en helpt om kerk te zijn in onze drie prachtige dorpen?

Wij zoeken een predikant/Kerkelijk werker die:
  • een heldere uitleg geeft van de Bijbelse boodschap en deze kan verbinden met deze tijd en ons dagelijks leven;
  • met ons meezoekt naar nieuwe wegen van kerk zijn;
  • ons als gemeente verbindt, maar ook verbinder is met dorp, dorpsgenoten en maatschappij;
  • invulling geeft aan ontmoetingen voor geloofsopbouw en andere activiteiten die werken aan spiritualiteit (vorming en toerusting);
  • samen met het pastorale team invulling geeft aan persoonlijke bezoeken in de gemeente en van waarde kan zijn voor met name ouderen, zieken en rouwenden.
lees meer »
 
Voorlezers gevraagd Voorlezers gevraagd
In het Werkplan Toekomstverkenning kreeg Werkgroep Erediensten als opdracht zich te buigen over de manier van samen vieren.

In sommige kerken wordt wekelijks een schriftlezing niet door de voorganger maar door gemeenteleden gedaan. Dat heeft een aantal voordelen:
-De kerkdienst wordt minder een zaak van één vrouw of man.
-Wisseling van stemmen kan prettig zijn voor de luisteraar.
-Samen als gemeente vorm geven aan de eredienst.

In onze kerkdiensten gebeurt dat lezen door gemeenteleden ook al wel, maar alleen bij bijzondere diensten of als het zo uitkomt. De Werkgroep Eredienst wil dat graag iets serieuzer aanpakken. Het lijkt ons mooi lectoren standaard te introduceren tijdens de kerkdiensten.

Het idee is om een groepje vaste lectoren te vormen die wekelijks volgens een rooster worden ingepland.
Het gaat om een lichte taak: geen vergaderingen, maar misschien een paar keer per jaar even bij elkaar komen, afhankelijk van wat de wensen zijn.

Wie vindt het leuk om af en toe de schriftlezingen te doen? Graag een bericht naar ondergetekende. Het kan ook zijn dat u wordt benaderd om mee te doen, omdat u wel vaker als lector heeft meegewerkt aan een dienst.


Namens Werkgroep Erediensten,
Beitske Homsma
06-12743436
beitskehomsma@gmail.com
 
 
Palmzondag 2024 Palmzondag 2024
Zie hier foto's die op palmzondag in De Hoekstien zijn gemaakt.
 
Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief 3 fan ‘e classis Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief 3 fan ‘e classis
Lees hier het nieuws van de classis.

 
 
Bedankje Oekraïne Bedankje Oekraïne
Beste mensen,
Graag willen wij degene bedanken die gehoor hebben gegeven aan de oproep om iets te
breien of te haken voor Oekraïne.
Het resultaat mocht er wel zijn, wij hadden na de dienst 4 bananendozen vol om mee te geven.
Ook kregen wij een tas vol  spullen van de Doopsgezinde Gemeente uit Stiens.
Wat mooi dat wij dit weer konden doen voor de mensen die het zo nodig hebben.
Klik voor meer foto's:
HIER


Jacoba en Sjoukje 
Eigen domeinnaam voor onze gemeente Eigen domeinnaam voor onze gemeente
Er is een domeinnaam aangemaakt voor onze gemeente. Als u op internet pg-bkj.nl intypt komt u rechtstreeks op onze website.

Met de domeinnaam hebben alle geledingen nu ook een eigen e-mailadres. Dit is vooral handig als een functie overgaat op een ander persoon, want dan blijft het
e-mailadres gelijk.

De kerkrentmeesters

Voorzitter kerkenraad: voorzitterkkr@pg-bkj.nl
Scriba: scriba@pg-bkj.nl
Boekhouder: administratie@pg-bkj.nl
Ledenadministratie: ledenadmin@pg-bkj.nl
De Twasnaar: twasnaar@pg-bkj.nl
Website: website@pg-bkj.nl
Mediateam (beamerteam): beamteam@pg-bkj.nl