Nieuws uit de classis Nieuws uit de classis
Maart 2022

Classisvergadering 15 maart 2022.

Op 15 maart kwam de classicale vergadering bijeen in De Oerdracht te Joure. Spreker was deze keer Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker bij Solidair Friesland. Hij vertelde over het Presentiewerk en de diverse projecten die in de samenwerking tussen Solidair Friesland en de classis Fryslân zijn opgezet. Het meest bekend is het project De Woonkamer. Dit kent een eenvoudige vorm: één ochtend in de week wordt in een woning/gebouw een plek gecreëerd waar de kerk present is en waar iedere buurtbewoner welkom is.

Lees verder
 
Door een mens Door een mens
Door een mens


“Wat als de dood er is gekomen door een mens, zo is ook opstanding uit de dood er gekomen door een mens”
(I Korinthiërs 15:21 NBV21)

Ieder jaar als we Paasfeest vieren worden we er aan herinnerd hoe groot dit wonder is. Het blijft voor mensen iets onbegrijpelijks: opstaan uit de dood. Dat gaat ons denken ver te boven. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Dat is het werk van God. Daar zingen we van met Paasliederen. De rechterhand van de Heer is hoog verheven, de rechterhand van de Heer doet machtige daden. Maar hoe kan Paulus nu schrijven dat de opstanding van de doden er is door een mens? Gaat dat niet te ver?
 
lees meer »
 
Vluchtelingenopvang Oekraïne in Britsum, Koarnjum en Jelsum Vluchtelingenopvang Oekraïne in Britsum, Koarnjum en Jelsum
We zijn allemaal opgeschrikt door de afschuwelijke beelden van de oorlog in de Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Veelal moeders met kinderen, terwijl de vaders thuis blijven om te vechten.

Maar wat kunnen wij doen in onze dorpen? Als eerste zijn we begonnen om in elk dorp de lege flessen kist, die werd gebruikt voor het Tanzania project, te gaan gebruiken voor het inzamelen van lege flessen tbv giro 555 voor Oekraïne. Uw plastic lege flessen zijn van harte welkom.

Met een klein werkgroepje hebben we nagedacht wat we nog meer kunnen betekenen in onze dorpen. Volgens ons moet het mogelijk zijn om ook in onze dorpen een aantal vluchtelingen op te vangen. Daarvoor vragen wij uw hulp, want hiervoor hebben wij ruimte en mensen met ruimte in hun hart nodig.
 
lees meer »
 
Hulp voor Oekraïne?! Hulp voor Oekraïne?!
Tijdens de kerkenraad-vergadering van 7 maart jl. hebben we ook gesproken over Oekraïne. Over de verschrikkingen van de oorlog en de vluchtelingenstroom die op gang komt. We vergaderden tijdens de landelijke actiedag Giro555, waar Kerk in Actie ook deel van uit maakt. We lazen een blog van een vluchteling over haar situatie. Daarnaast hoorden we over een actie hier in Britsum, waar men slaapzakken en luchtbedden ging brengen.

En dan heb je het er ook over, wat kunnen wij doen? We hebben met elkaar afgesproken dat we ons verantwoordelijk voelen voor de ontstane situatie. Dat we met elkaar willen acteren wanneer het nodig is. Dat we volgen of er vluchtelingen dichtbij ondergebracht gaan worden. Waar wij dan de helpende hand kunnen uitsteken. Want we weten dat deze mensen waarschijnlijk wel een tijdje hier zullen blijven en ook op de langere termijn zal hulp nodig blijven. Dat wanneer we benaderd worden door mensen uit de drie dorpen die een actie doen, we ook snel willen handelen om hen te helpen.

Kortom we hopen dat jullie allemaal met ons in actie komen wanneer we gevraagd worden of wanneer we zien waar we hulp kunnen bieden. Voor dit moment kiezen we om aan te sluiten bij de landelijke actie Giro555. En vragen we jullie allemaal om te bidden voor de vluchtelingen, de ontstane oorlogssituatie en de bemiddelingspogingen uit de verschillende landen.

Tine van der Veen, Betty Tamminga en Herman Lubberts hebben zich opgeworpen om vanuit de kerkenraad jullie vragen en suggesties te ontvangen, te stroomlijnen en te coördineren. Zoek vooral met hen contact!

                                                                              Namens de voltallige kerkenraad,
                                                                              Jaap Osinga, voorzitter