PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Kijken met andere ogen Kijken met andere ogen

We hebben het Paasfeest gevierd, het feest van het licht en van de opstanding. In de dienst op Paaszondag was het thema: blijf je verwonderen, naar een lied van Huub van der Lubbe en Ali B. Voor wie het (nog eens) wil bekijken en beluisteren, dat kan via de link: https://www.youtube.com/watch?v=oMHmLox1ksU (of even googelen op de titel van het lied).
Pasen leert ons kijken met andere ogen, ogen van verwondering. Zoals Maria met andere ogen keek toen ze verblind door verdriet eerst Jezus niet herkende maar Hem voor de tuinman hield. Pas toen Hij haar bij haar naam riep, keek ze met andere ogen en herkende ze in Hem de opgestane Heer. (Voor wie het (nog eens) na wil lezen: Johannes 20: 11 – 18).
Er is nog een mooi verhaal voor deze tijd na Pasen dat gaat over ‘kijken met andere ogen’: het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13 – 35). Twee mannen hebben alles meegekregen wat er zich in Jeruzalem heeft afgespeeld: de veroordeling van Jezus, zijn kruisiging, en de vrouwen die het graf van Jezus leeg hadden aangetroffen. In verwarring en teleurgesteld verlaten ze Jeruzalem en gaan op weg naar Emmaüs. Onderweg voegt Jezus zich bij hen, maar de beide mannen herkenden hem niet. Hun blik werd vertroebeld, zo staat er. Ze delen met deze “vreemdeling” hun teleurstelling en vertellen dat ze al hun hoop op Jezus hadden gesteld als degene die Israël zou bevrijden. Maar nu is hij al drie dagen dood – zo vertellen ze hem. Als ze in Emmaüs aankomen, nodigen de beide mannen Jezus uit om te blijven. Aan tafel neemt Jezus het brood, spreekt het zegengebed uit en breekt en deelt het brood met de beide mannen. Op dat moment gaan hun ogen open, op dat moment kijken ze met àndere ogen, ogen van verwondering. Ze herkennen Jezus, de opgestane Heer.
Met Maria, met de Emmaüsgangers, met alle getuigen van lang geleden tot nu, mogen ook wij, na Pasen, kijken met andere ogen.
Zoals Huub van de Lubbe en Ali B. zingen:
Blijf je verwonderen, zie in het gewone, het bijzondere.
Open je oren en je luistert, open je hart en je hoort
Open je ogen en je kijkt, maar niets is wat het lijkt
Laat je overdonderen en zie in het gewone het bijzondere.
 
Met een vriendelijke groet,
Ds. Mirjam Hulzebos
 

terug
 
 

Tentdienst Britsum
datum en tijdstip 27-05-2018 om 11:00
meer details

Diaconie bijeenkomst
datum en tijdstip 29-05-2018 om 19:30
meer details

Moderamen bijeenkomst
datum en tijdstip 30-05-2018 om 13:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.