Beroepingswerk Beroepingswerk
Een herderloze periode…

Ds. Mirjam heeft afscheid genomen als predikant van onze kerkgemeenschap, het begin van een ‘herderloze’ periode. Gelukkig hebben we Ds Johannes Bakker bereid gevonden om ons de komende tijd met raad en daad bij te staan, waar we erg blij mee zijn.

Het is het startmoment van het op zoek gaan naar een nieuwe predikant, en we volgen daarbij het stappenplan van de PKN. De eerste formele stappen zijn inmiddels achter de rug: de aanstelling van een consulent, het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring (hoe ver reikt onze polsstok) en een gesprek met het breed moderamen van de Classis. Dit laatste was een fijn gesprek, en we kregen van onze classispredikant Beekman de zegen mee voor het komende tijd en de wens dat we een predikant naar ons hart mochten vinden.

Vervolgstap is nu het samenstellen van een beroepingscommissie. We denken aan een groepje van zes tot acht personen: twee, drie leden vanuit de kerkenraad, aangevuld met gemeenteleden. Heeft u hiervoor belangstelling? Dat kunt u / kun jij dat aangeven bij mij of bij scriba Rina Sijtsma. Graag voor 1 april aanstaande

Daarnaast gaan we als kerkenraad aan de slag met een profielschets van de nieuw predikant. Om tot een goede profielschets te komen helpt het bezinningsproces wat we momenteel samen met ds Aart Veldhuizen doorlopen. We hebben geconcludeerd dat we het belangrijk vinden om ‘te werken aan ons geloof’ én ‘omzien naar en denken om elkaar in kerk en dorp’. Het zou prachtig zijn, we een voorganger vinden die ons daarbij aan de hand neemt en inspireert. We hopen op en bidden voor een gezegende zoektocht.

Namens de kerkenraad, Jaap Osinga

 
 
Pasen Pasen
“Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt.”
(Lucas 24:6a).

Op de avond van Goede Vrijdag zijn menige vrouwen naar het graf van Jezus gegaan. Ze hebben in de tuin van Jozef van Arimathea gezien hoe en waar zijn lichaam gelegd werd.
Daarna, als ze thuis gekomen zijn, maken ze specerijen en mirre gereed. En volgt een rustdag. Ze zullen op die dag nagedacht hadden – dit toch niet. Het wordt een intriest weekend voor de twee Maria’s en Johanna. Op de eerste dag van de week willen ze het werk, dat ze op de vrijdagavond begonnen waren, afmaken. Ze gaan dus al vroeg in de morgen met de klaargemaakte specerijen op pad. Bij het graf gekomen krijgen ze de schrik van hun leven. De steen voor de ingang is weggerold en het graf is leeg. Jezus is weg. Gestolen door vrienden of vijanden? Maar dat kan toch niet? Ze begrijpen er niets van. Terwijl ze verlegen en verward om het graf heen lopen zijn daar ineens die twee mannen in blinkende kleren. Boodschappers van God. Het lijkt wel of ze zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De verschrikte vrouwen deinzen terug. Wat zal hun nu overkomen? Maar dan is daar die vraag, waarop onmiddellijk een antwoord volgt. “Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt.” Een verrassende boodschap. Een blij bericht. Met als eerste gedachte: Het is te mooi om waar te zijn. Toch vermeldt Lucas in zijn evangelie dit. De vrouwen hebben het geloofd en doorgegeven. Ze hebben tegen de elf leerlingen van Jezus gezegd: De Heer is niet meer in zijn graf. Hij is opgestaan. Ongeloof en verbazing alom. Aarzeling en twijfel genoeg. En toch: de opgestane Heer moet het levende bewijs zijn van de overwinning op de dood. Aan vrouwen werd als eerste de Paasboodschap toevertrouwd. De discipelen hebben het amper willen aannemen, maar ze zijn toch gezwicht en hebben de boodschap opgepakt en verder gebracht. Wij mogen er kennis van nemen via de evangeliën. Zo lezen wij van Petrus en Johannes, van Thomas en van de Emmaüsgangers en het komt allemaal op hetzelfde neer: De Heer is waarlijk opgestaan! Het is niet bij Goede Vrijdag gebleven. De schaduw van de dood is verdreven door de glorie van de opstanding. Nu worden wij geroepen met Anton Lam te belijden:

“Nu is de dood gestorven,
duisternis gezwicht.
God houdt zich niet verborgen,
Hij brengt op de morgen
het leven aan het licht.”


En met Hanna Lam te zingen:

“Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.”


(Tussentijds 166:1)

Ds. Joh. Bakker
 
 
Uitdaging Jeugdteam 40-dagentijd Uitdaging Jeugdteam 40-dagentijd
18 zeepjesen 11 zaklantaarns, we zijn er nog lang niet, kunnen we de uitdaging (100 zeepjes en 50 lantaarns) halen?  
Actie kerkbalans 2023 Actie kerkbalans 2023
Omdat er steeds minder vrijwilligers zijn die de antwoordstroken voor de actie Kerkbalans op willen of kunnen halen, willen we de actie Kerkbalans 2023 zoveel mogelijk per e-mail uitzetten. In het e-mailbericht kunt u via een link uw bijdrage voor 2023 doorgeven. De mensen waarvan geen e-mailadres bekend is, krijgen de brief op de gebruikelijke wijze.
Is uw e-mailadres niet bekend bij ons, maar u wilt uw bijdrage wel digitaal doorgeven, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan: kerkbalans.bkj@gmail.com
Ook als uw e-mailadres kortgeleden is gewijzigd dan horen we dat graag.

Bedankt voor uw medewerking!