PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Een goed gesprek ... met God Een goed gesprek ... met God

Een goed gesprek is het jaarthema van de PKN voor het seizoen 2018/2019. Ook in onze gemeente gaan we met dit thema aan de slag. Om te beginnen in het startzondag-weekend. U vindt alle informatie over dit weekend in deze Twasnaar en krijgt ook nog een uitnodiging in de brievenbus. Ook zal dit thema bij de groothuisbezoeken in de wintermaanden centraal staan en pakken we het onderwerp weer op in de generatiedienst in februari.
Bij een goed gesprek denken we meestal aan een gesprek tussen twee mensen, of in een groep. Maar… kunnen we ook een goed gesprek met God hebben? En zo ja: hoe zou zo’n gesprek met God er uit kunnen zien?
Het ligt voor de hand om bij een goed gesprek met God aan het gebed te denken, maar ik heb meer dan eens mensen horen zeggen: ik praat wel tegen God in mijn gebed, maar Hij zegt zo weinig terug, het blijft zo akelig stil aan de overkant… Is er dan wel sprake van een goed gesprek? Of is ons gebed eerder een monoloog waarbij wij onze vragen en wensen bij God neerleggen en we vervolgens opgelucht zijn dat we ons ‘ei’ kwijt zijn, of teleurgesteld over het ontbreken van een antwoord van de overkant? In beide gevallen lijkt bidden weinig van doen te hebben met een goed gesprek met God.
Misschien moeten we, om tot een goed gesprek met God te komen, de volgorde eens proberen om te draaien en beginnen met stilte. Zoals in een goed gesprek tussen twee mensen het misschien nog wel belangrijker is om goed te luisteren, dan om veel te zeggen, zo kan het ook in het gebed een valkuil zijn, dat wij de stilte al te snel opvullen met onze eigen woorden en alles waar òns hart vol van is: vragen, verlangens, boosheid, dankbaarheid... – hoe goed en hoe fijn ook dat we dit alles in gebed bij God mogen neer leggen - als dat het eerste en het enige is, dan is er geen sprake van een goed gesprek met God. Dan beginnen we wel erg bij ons zelf en is het dan verwonderlijk dat we naar ons idee op die manier maar zo moeilijk bij God uitkomen, en geen ruimte, geen oor hebben voor een antwoord?
Stilte kan het begin zijn van een goed gesprek met God, een stilte waarbij we onze eigen inbreng in het gesprek eerst maar eens even tussen haakjes plaatsen, een stilte om tot rust te komen, een stilte om te leren luisteren, een stilte om ruimte te maken, voor de Geest van God, voor de liefde van de Eeuwige, voor de Bron van Leven. En wellicht komt het in die ruimte af en toe zowaar tot een goed gesprek met God.
 
Met een vriendelijke groet,
Ds. Mirjam Hulzebos
 

terug
 
 

Kerkdienst Koarnjum
datum en tijdstip 18-11-2018 om 09:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.