Privacy verklaring Privacy verklaring
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum.

Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum
De Kamp 14
9055 NM Britsum


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum verstrekt. Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres


Waarom zijn deze gegevens nodig
Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse gemeente te Britsum - Koarnjum - Jelsum" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
terug