Beste mensen Beste mensen
Er is een tijd van komen en gaan maar de tijd van gaan is nu gekomen. (Toon Hermans, 1916-2000) Dit citaat geldt ook voor Tineke en mij. We vertrekken uit Britsum en gaan wonen op de zeetjalk Hillegiena. Een stoer schip dat gebouwd is in 1907. We zitten in de tijd van Kerst en Jaarwisseling. Een tijd vol verwachting. Wat zal onze keuze die we hebben gemaakt in de zomervakantie ons brengen? Tijdens onze zeilvakantie vroeg Tineke me: “Zou je wel met me op dat schip willen wonen?” Als echte bootjesman voelde het als een hernieuwd huwelijksaanzoek. Er restte maar één antwoord; Ja. Toen kwam er een tijd van plannen maken, huis verkopen, proefzeilen, proef-wonen en een stukje voor de Twasnaar schrijven. Want we zouden jullie allemaal wel mee willen nemen. Begin 1991 zijn we in Britsum neergestreken, met onze zoon Jan Willem Benjamin (1990). Eerst op de Finne 66. We voelden ons gelijk thuis. De eerste keer naar kerk, avondmaal. Even de kerkenraadskamer in, om te vragen of we mee mochten doen, want we wisten dat de attestaties nog niet waren verstuurd. Nou dat was geen enkel probleem; iedereen was welkom. Een paar weken later was de attestatie zeker binnengekomen want we werden als nieuw ingekomen leden welkom geheten en moesten daarbij gaan staan zodat iedereen er gelijk een gezicht bij had. Ook het koffiedrinken tijdens die eerste periode zullen we niet vergeten, bij de families Boorsma, Kemker, Nicolay en van der Weij. En toen aan de slag. Het schoolbestuur van de Christelijke school “de Foarikker” en voor Tineke de kerkenraad. En voor ons samen het geven van catechisatie. Daarna volgde de geboorte van twee dochters Wiepkje Jannica in 1992 en Anna Marijke in 1996. En wat leefde u met ons mee, bij het opruimen hebben we deze herinneringen nog eens door handen gehad. Daarbij ook veel herinneringen aan mensen van voorbij. In 2007 is onze Wiepk overleden bij een verkeersongeluk. Ook toen was u weer als sterke gemeenschap om ons heen. Tineke begon daarna de gastouderopvang “de Bingeltsjes”. Daardoor ontstonden weer hele andere contacten in het dorp. Tot slot nog een paar woorden over de fusie van de plaatselijke  Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk tot PKN-gemeente. Dit was niet een eenvoudige tijd, maar wel een afronding van een proces, waarover in de gereformeerde kerkenraadnotulen al in 1968 werd gesproken. En elke keer dat we weer bij elkaar zijn in de kerk, ook nu in coronatijd, is het een feest om gezamenlijk onze God te ontmoeten.
Zoals gezegd; verhuizen naar een zeetjalk. Een schip van 23 meter lang en 5 meter breed. Dat is afscheid nemen van een hoop spullen. Maar we zien ook uit naar het avontuur. Er is een plan voor het eerste half jaar: De eerste maanden beginnen in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Februari/Maart 2021 naar de werf in Franeker en daarna afwachten wanneer er een plekje in Leeuwarden vrijkomt. We staan hier op de wachtlijst. We zien ernaar uit om te kunnen zwerven en af en toe de trossen los te gooien. Als u het leuk vindt aan boord te komen kijken schroom dan niet een belletje te doen. We zien er naar uit u te verwelkomen in de roef van de Hillegiena.
We zullen nog regelmatig in Britsum komen en voorlopig ook lid blijven van de kerkelijke gemeenschap. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld de tweede adventsdienst live bijgewoond via de computer. We gaan primitiever en kleiner wonen, maar digitaal zijn de mogelijkheden groter dan ooit te voren. Jaqueline van der Waals bracht haar geloofszekerheid treffend onder woorden dat wij u ook willen toewensen: Wat de toekomst brengen moge, (ons) geleidt des Heren hand.
En als het eens stormt denk dan eens aan de mensen op het water met gezang 467 (liedboek 1973), een echte meezinger als dit na de corona tijd weer mag: O wil verhoren onze bee voor hen die zijn in storm op zee!  Wij wensen u gezegende feestdagen en alle succes bij de plannen voor 2021.

Met een gevoel van verbondenheid, Tineke en Willem Jan Westerbeek.

Ons postadres wordt: Vijverstraat 2, 8921 GP, Leeuwarden
E-mail: bingeltsjes(at)gmail.com / willemjan2005(at)gmail.com 
 
terug