40-dagen kalender 40-dagen kalender
Naast de 40-dagenkalender die de landelijke organisatie van de PKN uitbrengt, kennen we in Fryslân nog een: de kalender van ds. Joke van der Velden te Baard.
Wij brengen die graag onder uw aandacht. Mogelijk is er ook in gemeente interesse voor dit alternatief?
 
lees meer »
 
Minisymposium

Minisymposium
Op vrijdag 7 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.30 uur organiseert de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt”. Het symposium wordt georganiseerd in Dorpshuis de Jister de kommisjewei 3, 9217 RL Nijega en is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in de kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig.
lees meer »
 
Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’ Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’
Vanuit de ‘Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.
lees meer »
 
Build and Be Build and Be
Build and Be staat voor een groep mensen uit onze drie dorpen die in de zomer van 2020 naar Tanzania om daar in Sanya Juu huisjes te bouwen voor de allerarmsten en les te geven op de basisschool. Om geld in te zamelen voor deze reis en de bouwkosten van de huizen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
lees meer »
 
Jeugdactiviteiten Jeugdactiviteiten
Dit seizoen organiseren we verschillende activiteiten voor allerlei leeftijden om elkaar te ontmoeten. Denk hierbij aan:
  • Eten met elkaar (generaties door elkaar en alleen jongeren)
  • 40 dagentijd actie voor Build en Be
  • Escaperoom
  • Bezoekjes
  • Sportieve activiteiten
  • ………..
lees meer »
 
Groothuisbezoek Groothuisbezoek
Tijdens een groothuisbezoek komen gemeenteleden in groepen van 8 - 12 personen bij elkaar en staat er een thema centraal waarover je met elkaar in gesprek gaat. Het thema sluit vaak aan bij het jaarthema van de PKN. Dit jaar zal het in het teken staan van ‘Een goed verhaal’.
lees meer »
 
Groeigroep Groeigroep
o.l.v. Alie Sinnema

Er is een groeigroep die eens per maand bij elkaar komt om te praten over het geloof in God. Hoe betrekken we God in ons dagelijks leven? Betrekken wij God bij alles wat ons bezighoudt? N.a.v. ons materiaal proberen we voor onszelf daarin een weg te vinden die het beste bij ons past.
lees meer »
 
60+ middag 60+ middag
De diaconie organiseert één keer per jaar een middag, waarbij een gast wordt uitgenodigd om iets te vertellen of te laten zien rondom een bepaald thema.
 
lees meer »
 
Nine-enders oftewel: tijd voor bezinning Nine-enders oftewel: tijd voor bezinning

als je leeftijd op een negen eindigt.

o.l.v. ds. Mirjam Hulzebos en Jacoba Gerritsma

Wat is de zin van mijn leven? Wat zou ik anders willen? Waar ben ik blij mee?
lees meer »
 
Kleasterkuier Kleasterkuier
Kleasterkuier Jorwert
Wie wandelt mee?
lees meer »
 
Mediteren Mediteren
Mediteren in advent- en veertigdagentijd
lees meer »