Info vanwege kerkbezoek Info vanwege kerkbezoek
Sinds 2 augustus jl. is het, gelukkig, weer mogelijk om op zondagochtend naar de kerk te gaan. Het lijkt weer normaal……maar het zal de aanwezigen vast wel opgevallen zijn dat er een aantal wijzigingen/aanpassingen zijn.

Ik praat u even bij:
De kerkzaal is anders ingericht, de banken zijn verwijderd, de zaal is gevuld met ongeveer 60 stoelen.
Op zondagochtend is alleen de hoofdingang open.     
  
Bij het naar binnengaan wordt u, door de dienstdoende diaken,  gevraagd om de handen te desinfecteren.

Daarna wordt u, door de dienstdoende kerkrentmeester, naar uw zitplaats geleid. De kerk wordt vanaf de voorkant en de buitenkant gevuld. Graag uw aandacht en uw medewerking!

Er is geen gemeentezang in de dienst.

Er is geen collecte in de dienst. Bij de uitgang staat een schaal voor al uw collectegeld. Eén collecte dus.
Het totaal bedrag zal goed verdeeld gaan worden.

Na de dienst zorgt de dienstdoende kerkrentmeester  voor het “legen” van de kerkzaal. Dit gebeurt vanaf de achterkant. Ook hier graag uw aandacht en uw medewerking !

Het wordt op prijs gesteld dat u geen gebruik maakt van de garderobe en ook wordt van u gevraagd om zo weinig mogelijk van het toilet gebruik te maken.

De komende tijd zijn de zondagse diensten in de Hoekstien.
Er wordt nagedacht over activiteiten in de andere kerken.
 
 
Wie zijn wij? Wie zijn wij?
lees meer ยป