Wie zijn wij? Wie zijn wij?
(Uit het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 2022-2027)
Beleidsplan 2022-2027 van de
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum

Uit verbondenheid is een plan ontstaan
om met elkaar op weg te gaan.
Uit verbondenheid is een plan ontstaan
om samen te geloven.
in God die ondeelbaar is,
die trouw blijft en liefde is
op aarde en hierboven.
Vrij naar: Zingenderwijs, lied 132, v1


Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. Wij
stellen ons aan u voor, en vertellen wat we geloven, wie we de komende jaren graag zouden
willen zijn en tot slot hoe we dat zouden willen bereiken.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Protestantse gemeente in de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum. Wij willen
graag in geloof, hoop en liefde een gemeenschap vormen waar je jezelf kunt zijn, waar je
veilig bent en geborgen. Kortom: een gemeenschap waar je je als gemeentelid thuis voelt en
waar ook andere mensen van harte welkom zijn. Wij willen ruimte maken voor verschillen in
geloof, in de overtuiging dat de Heer ons verenigt, ons draagt en toekomst geeft.

Wat geloven wij?
Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen uit verschillende tradities bij elkaar komen.
Op uiteenlopende manieren wordt het geloof in onze dorpen beleefd en beleden. Sommigen
noemen God hun hemelse Vader, Schepper van al wat leeft, anderen noemen Hem: Bron van
liefde, die ons allen hoop schenkt en geloof en vertrouwen biedt. De één ziet Jezus als Zoon
van God, de Verlosser, die met zijn verzoenend bloed de spiraal van kwaad en dood in het
leven voor ons heeft doorbroken, voor een ander was hij een buitengewoon goed mens aan
wie wij allemaal een voorbeeld kunnen nemen. Sommigen ervaren dat de Heilige Geest in
hun hart wil wonen en hen leidt, stuurt en richting geeft, anderen ervaren de Geest als bron
van inspiratie die ons aanzet om mee te werken aan Gods Rijk van vrede, liefde en genade.
Wij voelen ons geroepen om met al onze veelkleurigheid ruimte te maken voor elkaar en zo
van onze Gemeente een oefenplaats voor respect, verdraagzaamheid en ruimhartigheid te
maken. Wij weten ons verbonden met elkaar als mensen die zoeken en verlangen naar God.
Wij geloven dat Hij ons ertoe oproept om in de samenleving dichtbij ons, in onze dorpen en
verder weg in de wereld dienend, liefdevol, hoopgevend en verzoenend aanwezig te zijn. Wij
geloven dat Hij ons daarin zal helpen.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden
 
terug