Onze kerken Onze kerken

De Hoekstien                                
Stêdpaed 23,
9055 MG  Britsum
Tel. kerk: 058 257 4545
Koster:
Mw. L. Kamminga: 058 257 3019
Mw. S.M. v.d. Honing: 058 257 4581

Johanneskerk
Greate Buorren
Britsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Contactpersoon: 
Mevr. R. Sijtsma: 058 257 2825

Nicolaaskerk
De Wier 7
Koarnjum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Dhr. G. Veldman: 06 5723 3622

Genovevakerk
Op 'e Terp
Jelsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Mw. A. Rinsma: 058 257 4251

ADRESSEN:

Predikant
ds. Mirjam Hulzebos
Sillân 8
9055 NL  Britsum
Telefoon 058 257 2829
e-mail: hulzebos.7(at)kpnmail.nl

Voorzitter kerkenraad
Dhr. Wijtse Kemker
Finne 18
9055 ML  Britsum
Telefoon 058 257 2684
e-mail: w.kemker(at)hetnet.nl
 
Scriba kerkenraad 
Mevr. F. Swierstra-Smedinga
Bokkestege 4
9056 PK  Koarnjum
Telefoon 058 257 2426 (06 2732 2339)
e-mail: scriba.bkj(at)hotmail.com

Contactpersoon
Mocht u in dringende situaties een predikant nodig hebben tijdens afwezigheid van ds. Hulzebos, neemt u dan contact op met ouderling en contactpersoon: mevr. F. van der Werff, tel. 058 257 1226 of mevr. F. Swierstra, tel. 058 257 2426 (06 2732 2339).

Financiële administratie:
Mevr. A. Haijma-Mulder
Lieuwe Jellingastrjitte 8
9055 MZ Britsum
e-mail: hotzehayma(at)hotmail.com

Kerkelijk Bureau (ledenadministratie)
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing, verhuizing kind, naamswijziging, overlijden, uitschrijven.
dhr. Ernst Panstra
Sillân 65
9055 MA  Britsum
058 257 4820
e.panstra(at)zonnet.nl

mevr. Marijke de Roo
Finne 67
9055 MK  Britsum
057 257 4228
mderooledadmbkj(at)gmail.com


De Twasnaar
Kopijadres:
Kastanjeleane 1
9051 SH Stiens
e-mail: j.steert(at)upcmail.nl

Website
e-mail: b.deijmann(at)gmail.com
terug