Contactgegevens Kerkenraad Contactgegevens Kerkenraad
ADRESSEN:

Predikant: vacant

Consulent:
ds. Joh. Bakker
Tel. 058-8446326

Voorzitter kerkenraad
Dhr. Jaap Osinga
Efter de Wâl 10
9055 NE  Britsum
Telefoon 058 2573416
e-mail: jaap.osinga(at)upcmail.nl
 
Scriba kerkenraad 
Mevr. Rina Sijtsma-Kooistra
de Kamp 14
9055 NM  Britsum
Telefoon 06-54922701
e-mail: scriba.bkj(at)hotmail.com

Contactpersoon
Mocht u in dringende situaties een predikant nodig hebben tijdens afwezigheid van ds. Hulzebos, neemt u dan contact op met ouderling en contactpersoon:
Mw. Alie Sinnema
tel. 058-2571799
Mw. Marleen Kamminga
tel. 058-2575043
Dhr. Feike Kuipers
tel. 058-2574631

Boekhouder:
Mevr. A. Haijma-Mulder
Lieuwe Jellingastrjitte 8
9055 MZ Britsum
e-mail: hotzehayma(at)hotmail.com

Kerkelijk Bureau (ledenadministratie)
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing, verhuizing kind, naamswijziging, overlijden, uitschrijven.
dhr. Ernst Panstra
Sillân 65
9055 MA  Britsum
058 257 4820
fam.panstra(at)gmail.com

mevr. Marijke de Roo
Finne 67
9055 MK  Britsum
057 257 4228
mderooledadmbkj(at)gmail.com

De Twasnaar
Kopijadres:
Beitske Homsma
Martenawei 1
9056 PE  Koarnjum
beitske.homsma(at)tele2.nl
06-12743436

Website
e-mail: b.deijmann(at)gmail.com
terug