PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Onze kerken Onze kerken


De Hoekstien                                
Stêdpaed 23,
Britsum
Tel. kerk: 058 257 4545
Koster:
Mw. L. Kamminga: 058 257 3019
Mw. S.M. v.d. Honing: 058 257 4581

Johanneskerk
Greate Buorren
Britsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Contactpersoon: 
Mevr. R. Sijtsma: 058 257 2825

Nicolaaskerk
De Wier 7
Koarnjum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Dhr. P. Keestra: 058 257 2012

Genovevakerk
Op è Terp
Jelsum
Eigendom Stichting Alde Fryske Tsjerken
Koster:
Mw. A. Rinsma: 058 257 4251

ADRESSEN:

Predikant
ds. Mirjam Hulzebos
Finne 2
9055 ML  Britsum
Telefoon 058 844 9411
e-mail: m.hulzebos(at)upcmail.nl
Inloopochtend en telefonisch spreekuur: maandagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.

Voorzitter kerkenraad
Dhr. Wietse Kemker
Finne 18
9055 ML  Britsum
Telefoon 058 257 2684
e-mail: w.kemker(at)hetnet.nl
 
Scriba kerkenraad 
Mevr. F. Swierstra-Smedinga
Bokkestege 4
9056 PK  Koarnjum
Telefoon 058 257 2426 (06 2732 2339)
e-mail: scriba.bkj(at)hotmail.com

Contactpersoon
Mocht u in dringende situaties een predikant nodig hebben tijdens afwezigheid van ds. Hulzebos, neemt u dan contact op met ouderling en contactpersoon: mevr. F. van der Werff, tel. 058 2571226 of dhr. F. Kuipers, tel. 058 2574631.

Financiële administratie
Boekhouder dhr. J. Osinga
Efter de Wâl 10
9055 NE  Britsum
Telefoon 058 257 3416
e-mail: jaap.osinga(at)upcmail.nl

Kerkelijk Bureau (ledenadministratie)
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing, verhuizing kind, naamswijziging, overlijden, uitschrijven.
Telefoon 058 257 0557
e-mail: wj.westerbeek(at)kpnmail.nl
Telefoon 058 257 4820
e-mail: e.panstra(at)zonnet.nl

De Twasnaar
Kopijadres:
Kastanjeleane 1
9051 SH Stiens
e-mail: j.steert(at)upcmail.nl

Website
e-mail: b.deijmann(at)gmail.com

terug
 
 

Bijeenkomst Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 19-06-2018 om 19:45
meer details

Kleasterkuier
datum en tijdstip 20-06-2018 om 09:00
meer details

Kerkdienst De Hoekstien, Britsum, Zangdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 09:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.