Kerktaxi Kerktaxi
Rooster kerktaxi
Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u in het rooster zien wie u op welke zondag hiervoor kunt bellen.
(Graag bellen op zaterdag tussen 19:00 en 20:00 uur)
Taxichauffeurs: indien verhinderd dan graag onderling ruilen.


Als er mensen vanuit Jelsum mee willen rijden kunnen we weer starten en ik hoop dat dezelfde taxirijders zich dan weer aanmelden.
Namens de diaconie heel hartelijk bedankt.


Voor vervoer vanuit Britsum:
Naam tel.nr. datum dienst
L. Oosterhof 257 2107 11 maart Jelsum
Geen taxi --- 15 maart Hoekstien
M. de Roo 06-1042 0132 22 maart Jelsum
D. Stienstra 257 3586 29 maart Koarnjum
Geen taxi --- 5 april Hoekstien
G. v.d. Schaaf 257 3025 9 april Koarnjum
J. v.d. Meulen 257 3106 10 april Koarnjum
Geen taxi --- 11 april Hoekstien
Geen taxi --- 12 april Hoekstien

De nieuwe taxichauffeurs zijn nu ook ingedeeld. Heel fijn dat er nu meer mensen zijn die willen rijden. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
 
terug