Terugblik startzondag Terugblik startzondag

Ds. Bakker begon met een mooie dienst, daarna koffiedrinken, dat was weer even gezellig en bijna weer zoals wij dat gewend waren. 

De lunch was lekker, lekkere broodjes, een appel en een heerlijk sapje. 

In de middag prachtig weer en veel gemeenteleden lopend of op de fiets gezien om het programma van de middag te doen. Klik op 'lees meer' voor de fotos. 

lees meer »
 
Van U is de toekomst Van U is de toekomst
Van U is de toekomst is het thema van de Protestantse Kerk in Nederland voor het seizoen 2021/2022.

Genade is de grondtoon van ons kerk zijn “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig.” Zegt God in II Korintiërs 12:9 als de apostel Paulus vraagt hem van zijn kwaal/ziekte te verlossen. Genade bevrijdt. Geen situaties zo uitzichtloos of God weet er raad mee. Hij kent ons falen, ons vastlopen, onze uitzichtloosheid. “Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is” zegt de God van Israël (Exodus 3:7). In Jezus Christus komt zijn ontferming tot een hoogtepunt. In kruis en opstanding zien we de diepte van genade. De vergeving regeert. Dat staat haaks op onze natuurlijke neiging tot wraak en vergelding.
 
lees meer »
 
Friese kerkendag Friese kerkendag
Uit het programma va de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.
Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.
Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.
Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’.
Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend).
 
lees meer »
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad Mededelingen vanuit de kerkenraad
Informatie:
Ds. Joh. Bakker, emeritus predikant en woonachtig te Stiens is de komende tijd vervangend predikant in onze gemeente. Zijn telefoonnummer is 058-8446326.
Mocht u vragen hebben, opmerkingen willen maken of een pastoraal bezoek willen afspreken, dan kan dat rechtstreeks  via dit telefoonnummer.

U mag het ook via uw ouderling of via de voorzitter of scriba doen. Onderstaand hun namen en telefoonnummers:

Alie Sinnema, tel. 058-2571799
Fetsje van der Werff, tel. 058-2571226
Margreet Holwerda, 06-83177720
Willie Stienstra, 058-2573586.

Naam en tel. nr. van jeugdouderling:
Jacoba Gerritsma,  tel. 058-2575094

Naam en tel.nr. contactpersoon diaconie:
Tine van der Veen, 058-2572393

Voorzitter:
Wijtse Kemker,  058-2572684
Scriba:
Fokje Swierstra, 058-2572426 / 06-27322339