Dag lieve allemaal Dag lieve allemaal
Misschien vindt u/jij het ook verwarrende tijden. Er zijn grote zorgen. Op dit moment is het nog niet te overzien hoe de situatie zal worden in Oekraïne en Rusland. Voor de bevolking van de beide landen, de buurlanden, Europa en de wereld. Niet alleen bestaan er zorgen over het geweld en de vele vluchtelingen, maar ook over de voedselvoorziening. Terwijl er al zoveel honger in de wereld is, is het maar de vraag hoe het zal gaan de komende tijd met de 2 grote graanschuren in Oekraïne en Rusland. Vele delen van de wereld zijn afhankelijk van het graan uit deze landen en in oorlogstijden is de productie niet gegarandeerd.
lees meer »
 
Informatief: Armoede Informatief: Armoede
Tsja, dat is een moeilijk onderwerp om over te schrijven, en nog moeilijker is het om mensen die armoede ondervinden in het zicht te krijgen.

Lage inkomens, hoge woon-en zorgkosten, de zogenoemde kostendelersnorm leiden tot “nodeloze armoede, opstapelende schulden, stress en sociaal isolement”. De kostendelersnorm houdt in dat een bijstandsuitkering wordt aangepast aan het aantal volwassenen dat in een huishouden woont.
De FNV roept gemeenten op om geen gemeentelijke belastingen te heffen aan mensen die van minder dan 150% van het wettelijk minimum moeten rondkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Volgens de FNV moeten deze mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten.
Door de grens te verhogen die nu in veel gemeenten op 110 tot 130 % van het wettelijk sociaal minimum ligt, kunnen meer mensen het hoofd boven water houden.
lees meer »
 
Oproep Oproep
De diaconie heeft al jaren een administrateur die de jaarrekeningen en de begrotingen voor de diaconie opmaakt. Spijtig voor ons heeft onze administrateur laten weten dat hij gaat verhuizen en dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de diaconie. Wel zal hij de jaarrekening van 2021 voor ons nog opmaken. Dit betekent dat de diaconie vanaf januari 2022 geen administrateur meer heeft.
De gegevens van de jaarrekeningen en begrotingen worden in een programma (genaamd FRIS) ingevoerd, zodat deze gegevens bij het Classicaal College voor Behandeling van Beheerzaken (CCBB) terecht komt, ter beoordeling.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe administrateur. Is er iemand die deze uitdaging aandurft? Neemt u dan contact op met mij.
Het zou mooi zijn als een tweede persoon mij controleert.

Namens de diaconie,
Rika Kuiphof, De Greiden 8, Britsum.
Telefoon 06-11254206.