Van de diaconie Van de diaconie
Op 31 augustus krijgt de diaconie een mail van Johan betreft een spoedoverplaatsing van 2 christen gezinnen op Lesbos.
Johan en Oebele hebben contact met Masha*, die zij kennen van hun bezoek aan Lesbos. Een integere moslimvrouw die een leidende taak had binnen de groep waar Johan en Oebele werkten. Zij trekt zich het lot van deze gezinnen aan en wil hen helpen uit een onveilige omgeving van intimidatie, pesterij, mishandeling en geweld. Wegens de urgentie heeft Masha samen met vrienden tijdelijk een opvangplek op een geheime locatie kunnen realiseren. Deze gezinnen hebben recht op huisvesting op het vaste land van Griekenland, echter gaat dit minstens een jaar duren. Dat heeft te maken met het feit dat hun dossier zoals andere op de grote stapel ligt, zonder uitzondering.
Eenmaal op het vaste land kan er een spoedprocedure gestart worden wegens hun bedreigingen en mishandelingen (dit kan op het eiland niet). Dit zal dan 6-8 weken duren totdat ze gehuisvest worden door UNHCR. Tot die tijd vallen alle kosten voor eigen rekening. Masha heeft in Athene huisvesting kunnen realiseren en heel wat geregeld op eigen initiatief zodat deze gezinnen op de juiste manier opgevangen kunnen worden voor de periode totdat ze officieel gehuisvest worden.
Met familie en vrienden heeft zij een bedrag bijelkaar gehaald en vraagt via Johan en Oebele of onze kerkelijke gemeente een bijdrage kan doen om de gezinnen naar Athene te halen zodat ze daar de procedure daar veilig kunnen aangaan.
Johan vraagt op 2 september hoeveel spoed er achter zit, antwoord van Masha: SPOED! Het geld wordt overgemaakt en de gezinnen worden direct van Lesbos gehaald. Een dag later staat er in de krant dat de 1e coronapatient in het vluchtelingenkamp gediagnostiseerd is. Een wonder voor deze gezinnen, 1 dag later en zij hadden niet mogen vertrekken van Lesbos en hadden zij nog veel meer ellende moeten uitstaan! Wat een verhaal!
De diaconie heeft het benodigde bedrag over gemaakt, wat mogelijk is gemaakt door uw giften. Zo zien we: uw gift DOET ertoe! Dank daarvoor.
*: ivm veiligheid van de betreffende persoon gefingeerde naam.

(Gisteren: een hevige brand in kamp Lesbos, wat een schok. Mensen die al weinig hebben, hebben nu niets meer. Gelukkig, geen doden, maar: wel enorm veel 'pijn' , verdriet, frustratie, apathie, woede, onzekerheid. Wanneer gaat de EU dit mensonterend probleem oplossen…) De diaconie heeft nog geen collecte voor hulp gepland, maar u bent meer dan welkom een gift te storten op het rekeningnummer van de diaconie om hulp te geven aan de vluchtelingen op Lesbos.
 
terug