Landelijke diaconale dag in Utrecht Landelijke diaconale dag in Utrecht
Op 9 november was de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht. Zo’n duizend diakenen, zwo commissieleden en diaconaal werkers waren op die dag aanwezig. Zo ook Tine van der Veen en Johan Tamminga.  Het thema was: “Ieder mens telt”.
lees meer ยป
 
Dag allemaal, Dag allemaal,
Alweer gaan we op naar Kerst. We zingen en lezen erover dat Jezus is geboren. Wereldwijd vieren we de geboorte van Jezus Christus, alhoewel……
Als wij straks Stille nacht, Heilige nacht horen en zingen in de kerk zal ik terug denken aan die dienst in oktober. Die “geheime” dienst, waarin we hoorden dat mensen niet in het openbaar samen kunnen komen om het goede nieuws te horen en te beleven.
Laten wij dan ook speciaal in deze tijd denken aan onze broers en zussen in landen waar zij worden vervolgd om hun geloof. Op televisie keek ik naar Synaps, een uitzending over Korea, hoe christenen in Zuid Korea  christenen in Noord Korea proberen te helpen en bemoedigen met flessenpost. Flessen gevuld met rijst, een usb stick, een bijbeltje, soms een klein radiootje, waterdicht verpakt en dan wachten op het juiste moment zodat deze “post” door de stroming in de zee op het juiste eilandje terecht komt, waar op dat moment christenen uit Noord Korea samen komen.
Laten we ook denken aan de dakloze mensen in ons eigen land (de collecte van 24 december is voor het aanloophuis in Leeuwarden).
Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, er is zoveel om voor te bidden.
Ik hoop dat we de vrede van God, de Zoon en de Heilige Geest mogen ervaren in ons eigen hart en doen wat goed is en wat recht doet aan de naaste.

Op het moment dat u dit leest heeft de diaconie de kerstpakketten bezorgd bij de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. Dank u wel voor jullie gift die het mogelijk maakt een pakket te bezorgen.

In het nieuwe jaar is er op 14 januari weer een koffieochtend gepland. In Jelsum staat dan de koffie klaar, komt u ook? Neem eens een kennis of buurvrouw/buurman mee. Van harte welkom.
 
 
Open Doors Open Doors
Graag wil ik jullie af en toe op de hoogte houden van het werk van Open Doors, de organisatie die vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd wil bemoedigen en toerusten.
In de kerkdienst van 27 oktober hebben we een kijkje kunnen nemen in het leven van vervolgde christenen in Noord Korea.
Ongelofelijk dat vervolging van christenen anno 2019 nog op grote schaal gebeurt en ook toeneemt. Wat een onverdraagzaamheid. Wat zijn we rijk, hier in Nederland, dat we in vrijheid ons geloof mogen beleven en kunnen samenkomen. Laten wij, hier in Nederland, er zijn voor de christenen die vervolgd worden of het anders moeilijk hebben. Ze hebben onze steun, bemoediging en gebed nodig!

Wat je bijvoorbeeld kunt doen:
Christenen uit Syrië en Irak hebben heftige oorlogsjaren achter de rug. De opbouw is gaande, maar de verwerking van deze heftige periode en de wederopbouw gaan nog jaren duren. Sla een arm om deze broeders en zusters heen en laat jouw gebed of bemoediging achter op opendoors.nl/gebedsmuur. Je helpt hen hiermee hoop houden én verspreiden!
Zo kan een klein gebaar een grote impact hebben op het leven van vervolgde christenen.
 
 
Stichting Present Stichting Present
De diaconie heeft samen met een afvaardiging van Dorpsbelang Britsum een informatief gesprek gehad met dhr Pieter Kooistra, de voorzitter van Stichting Present Leeuwarden.
Stichting Present bestaat al sinds 2009 en is een unieke organisatie die particulieren, die hulp willen bieden, in contact brengt met mensen die hulp nodig hebben. Mensen die dit zelf niet kunnen betalen en geen netwerk hebben. Het betreft klussen die hooguit een dagdeel tot een dag duren. Denk daarbij aan werkzaamheden in de tuin, huis opruimen, een klus in huis zoals bv een kamer opknappen, kortom, een kortdurend eenmalig project.
De zorgvragers komen meestal in contact met Stichting Present via de dorpenteams/wijkteams, de thuiszorg, de huisarts. De zorgvrager wordt gescreend door Stichting Present waarna deze op zoek gaat naar helpers uit het betreffende dorp waar de zorgvrager woont.
Zowel dorpsbelang Britsum als onze diaconie vinden Stichting Present een goede organisatie waar zij graag mee willen samenwerken. Daarom bevelen we van harte  Stichting Present bij u aan en vragen u: geef u op als vrijwilliger! U kunt zich hiervoor aanmelden bij dorpsbelang of bij de diaconie. Wij geven uw naam door aan Stichting Present. Het aantal klussen per jaar is gemiddeld twee tot vier.
Inmiddels is er ook contact gelegd met Doarpsbelang Koarnjum en Jelsum. Zowel dorpsbelangen als diaconie zijn blij met deze samenwerking. Ook in De Troffel en de Flapút zal aandacht worden gegeven aan Stichting Present.
We hopen dat de hulpvraag dorpenbreed kan worden gedragen en uitgevoerd.
Omtinken, Mienskip! Hulp voor en door de buurt, geeft u zich op?
Dat kan via dorpsbelang of diaconie. (Tine vd Veen, 058 257 2393)