20 Nieuwsbrief in coronatijd van de Classis Fryslân 20 Nieuwsbrief in coronatijd van de Classis Fryslân
Koudum, vierde adventszondag, 19 december 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Nieuwe beperkingen
Het was onze verwachting en onze hoop dat we dit jaar Kerstmis in elkaars aanwezigheid zouden kunnen vieren. Helaas heeft de overheid nieuwe beperkende maatregelen moeten afkondigen. Dit uit voorzorg vanwege een snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Deze beperkingen in de samenleving hebben ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop we in de kerken Kerstmis en de jaarwisseling kunnen vieren.

Zoveel als mogelijk online kerkdiensten
Onze landelijke Protestantse Kerk heeft gisteravond laat het volgende dringende advies aan onze plaatselijke Gemeenten gegeven:
Vandaag is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 14 januari 2022.
Na overleg met het CIO (landelijke kerkenkoepel) komen we tot de volgende aanbevelingen:
  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
  2. Als er redenen zijn - in uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief 'medewerkers'). Dit aantal is gebaseerd op een later door het ministerie te publiceren regeling.
Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels. (…)
Het CIO komt volgende week met een advies. Ook de Protestantse Kerk zal in de loop van de week met een uitgebreider advies - onder andere over kerstvieringen, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten - komen.

Geduld en volharding
Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân beseft dat deze maatregelen helaas opnieuw nodig zijn. En ook dat wij in deze donkere tijden opnieuw een beroep doen op uw uithoudingsvermogen en uw vertrouwen. Van harte hoop ik dat wij als kerken de lange adem
vinden waarin deze weken van Advent ons voorgaan, en dat het licht van de geboorte van
Gods zoon ons troosten en bemoedigen zal. Mogen onze (online) vieringen ons de kracht
geven die wij deze dagen nodig hebben. En bovenal, moge God ons, onze kerk en ons volk
behoeden en bewaren in deze bewogen tijden.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In 't midden van de dood. (NLB 473:3)Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
terug