22e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 22e nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 18 februari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Einde aan de beperkingen
Dankbaar hebben we deze week gehoord dat er spoedig een einde komt aan vrijwel alle coronamaatregelen. Dit betekent dat er vanaf volgende week vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen voor onze kerkdiensten meer gelden, en dat ook het overige kerkelijke leven weer onbelemmerd kan plaatsvinden. Wel blijven basisregels van belang zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten en aandacht voor ventilatie.

Onbevangen
Graag stem ik in met de woorden van de preses van onze Generale Synode, ds. Marco Batenburg, die ons oproept weer van harte kerk te zijn: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven."

Kwetsbaren beschermen
De komende tijd zullen we de kwetsbaren onder ons moeten blijven beschermen en goede aandacht geven. Voor hen kunt u bijvoorbeeld, als de ruimte in uw kerkgebouw dat toelaat, een gedeelte met zitplaatsen op anderhalve meter blijven aanbieden. En eventuele online diensten kunnen worden voortgezet.
Kerk na Corona
In mei vorig jaar is de brochure Kerk na Corona verschenen. De vragen die de brochure bespreekt, zijn nu weer actueel: Wat heeft corona ons geleerd, welke verdiepende vragen heeft corona ons gegeven en waarin heeft corona het kerkelijk leven veranderd? Aandacht is er ook voor rouw vanwege het virus. De brochure beveel ik van harte bij u aan.
Brochure Kerk na corona - hef op uw hoofden.pdf

Dankbaar
De afgelopen twee jaar heb ik u tweeëntwintig coronanieuwsbrieven geschreven. Van harte hoop ik dat dit de laatste mag zijn, en dat we in toekomst niet onverhoopt met nieuwe ziekmakende varianten van het virus te maken zullen krijgen. Bovenal ben ik dankbaar dat God ons als volk en kerk heeft behoed en bewaard in deze bewogen tijd. Moge Hij ons de troost en de bemoediging geven om ons kerkelijk leven onbevangen en met vreugde voort te
zetten.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard. (Psalm 146:3, berijmd)


Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Voor meer informatie zie:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-15-
februari-2022/

https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-
februari-a-s/
terug