60+ middag 60+ middag
De diaconie organiseert één keer per jaar een middag, waarbij een gast wordt uitgenodigd om iets te vertellen of te laten zien rondom een bepaald thema.

Deze middag wordt meestal georganiseerd in maart en start om 15.30 uur. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Bent u 6o+ dan ontvangt u een uitnodiging voor deze middag.
terug