Aanvulling Pastorale Brief Oekraïne Aanvulling Pastorale Brief Oekraïne
Koudum, 1 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Gebedsmoment ‘Vrede is voor iedereen’
In aanvulling op de pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne geven wij u door dat op woensdag 2 maart a.s. de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne organiseren. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel 'Vrede is voor iedereen'. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop 's Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgt de muziek. Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk.

Klokken luiden
De Raad van Kerken in Nederland roept alle kerken in Nederland op om, voorafgaande aan deze viering, op woensdag 2 maart tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als uitnodiging tot deelname aan dit gezamenlijke gebed.

Wat kunt u doen?
U kunt misschien ook in uw gemeente aan het begin van de veertigdagentijd een moment van gebed en bezinning beleggen. Vanuit onze classis ontvingen we van de Protestantse Dorpsgemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns het bericht dat zij woensdagavond 2 maart om 19.00 uur in de kerk van Ysbrechtum een Avondgebed houden voor Oekraïne en het Russische volk, onder titel Ontferm U over hen in dit oorlogsgeweld. Misschien zijn er in onze classis inmiddels meer initiatieven.

Hulpacties
Verder zijn er in tal van (burgerlijke) gemeenten hulpacties gestart. Kijk waar u als kerkelijke gemeente bij kunt aansluiten. De diakenen kunnen vast richting wijzen. Ook is het goed om te volgen hoe en waar vluchtelingen uit Oekraïne een plaats vinden. Misschien wel in uw dorp of stadswijk. Veel kerken hebben ervaring met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers. Schroom niet die ervaring in te zetten en aan te bieden bij de burgerlijke gemeente. Kerk in actie biedt op hun site informatie aan over financiële en andere hulp aan Oekraïne, klik hier voor meer informatie.

Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. (NLB 1010:1.)Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
terug