Agenda
« vorige  |  augustus 2022  |  volgende »

Zaterdag 20 augustus 2022 Excursie Nijekleaster
Locatie: Vanaf De Hoekstien, Britsum
Tijdstip: 13:00

Op de gemeenteavond van 31 mei jl. heeft ds. Hinne Wagenaar ons verteld over de vorderingen van de bouw van Klooster Westerhûs nabij Hilaard. Net als bij Martenastate is men volop bezig met de aanpassing, uitbreiding en restauratie van een monumentale boerderij. Het is de bedoeling dat het kloostercomplex in 2023 in gebruik wordt genomen.

Nieuwsgierig hoe het er bij staat? We kunnen op excursie, en wel op zaterdagmiddag 20 augustus! Het is de bedoeling dat we dan ‘in colonne’ om 13.00 uur vertrekken vanaf de Hoekstien.

Opgave bij Jaap Osinga (jaap.osinga(at)upcmail.nl of 058-2573416). Graag ook aangeven of u/jij beschikking hebt over een auto.

Jaap Osinga,
voorzitter van de kerkenraad