Build and Be

Build and Be
 


Build and Be naar Tanzania: help ons helpen

Eind vorig jaar is er onder de naam ‘Build and Be’ (bouwen en er zijn) een initiatief ontstaan om met een groep jongeren uit Britsum, Koarnjum en Jelsum mee te doen aan een project in een derdewereldland.

Dit heeft inmiddels concrete vormen aangenomen. Er is een groep ontstaan van 10 jongeren en 5 volwassenen die in juli 2020 gaan meehelpen met het bouwen van stenen huisjes in Tanzania voor de allerarmsten, die nu vaak in heel primitieve hutjes wonen. Ook gaan we meehelpen op een lokale school.

Om dit project mogelijk te maken is heel veel geld nodig: globaal 2000 € per persoon, dus in totaal 30.000 €. In dit bedrag zijn de reis- en verblijfskosten inbegrepen, maar ook een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor de bouwkosten van de stenen huisjes. En we leveren natuurlijk arbeid: samen met lokale mensen helpen wij hun om deze huisjes te bouwen.

Om dit aanzienlijke geldbedrag bij elkaar te sparen, gaan we het komende jaar allerlei acties organiseren. U zult dus nog regelmatig van ons horen. We hopen van harte dat u deze acties financieel zult ondersteunen: help ons helpen! Maar ook buiten de acties om is natuurlijk elke donatie van harte welkom. Kijk voor meer informatie over het project op: www.stichtingbouwwoningentanzania.nl.
 

Contact: Lysbeth Lubberts 058-2575855 / Dorien Zijlstra 058-2573641
E-mail: buildandbe@hotmail.com
Facebook: Build and be
Instagram: @build.and.be
Bankrek.nr. NL41RABO3294580746 D. Zijlstra inzake Build and Be


 

terug