Dag lieve allemaal Dag lieve allemaal
Misschien vindt u/jij het ook verwarrende tijden. Er zijn grote zorgen. Op dit moment is het nog niet te overzien hoe de situatie zal worden in Oekraïne en Rusland. Voor de bevolking van de beide landen, de buurlanden, Europa en de wereld. Niet alleen bestaan er zorgen over het geweld en de vele vluchtelingen, maar ook over de voedselvoorziening. Terwijl er al zoveel honger in de wereld is, is het maar de vraag hoe het zal gaan de komende tijd met de 2 grote graanschuren in Oekraïne en Rusland. Vele delen van de wereld zijn afhankelijk van het graan uit deze landen en in oorlogstijden is de productie niet gegarandeerd.
Vandaag (bij het schrijven van de kopij) is de landelijke actiedag voor hulp aan Oekraïne. Laten wij ons hart spreken voor de bevolking van Oekraïne! Uw gift van liefde mag u geven op Giro 555 of een andere organisatie die met liefde hulp geeft. De diaconie heeft inmiddels een gift overgemaakt.
 
Laten onze gebeden zijn bij hen in oorlogsgeweld, de vele vluchtelingen. Bidden voor vrede en gerechtigheid, de deur openstellen (ook letterlijk?) voor de vluchtelingen.
God, houdt deze wereld toch in uw handen roepen wij tot U!

Gebed om kalmte
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijk te leven;
om van één moment tegelijk te genieten;
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals die is,
niet zoals ik wil dat die zou zijn;
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan
zijn wil overgeef;
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn,
en om met Hem overgelukkig te zijn
voor altijd in het volgende leven.
Amen.

(overgenomen uit de Micha scheurkalender 2022)
 
terug