PKN
Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
 
Oerlangjen stikken út in neilittenskip Oerlangjen stikken út in neilittenskip

Op ‘e gemeentejûn fan 15 maaie 2018 binne stikken út ‘e neilittenskip fan dhr. Hein J. Feitsma oerlange oan ‘e Protestantse Gemeente te Britsum – Koarnjum – Jelsum.

Dhr. Hein J. Feitsma is berne yn Cornjum op 31 july 1865 en ferstoarn yn Ljouwert op 10 jannewaris 1937. Hij wie troud mei Antje Miedema. Harren grêven binne op it begraafplak yn Koarnjum.

It gie om 4 boeken en in yn in list setten en sinjearre bibelske akwarel.
 
1.     Boek “’Begrafenisfonds ‘Eendragt en Liefde”’ 1863 -1919
 
2.     Rekeningboek “Kerkvoogdie Jelsum”.
Ingeschreven rekeningen 1878 – 1911.
 
3.     Rekeningboek “Onderhoudpligtigen van de Boerzijlsterbrug”
A.    Betalingen en losse facturen 1852 – 1868
B.    “Lijst der onderhoudpligtigen van het pijpje aan den Breeden – bij de nieuwlands Dijk onder Cornjum, per ponder.m. opgegeven bevattende Nieuwlanden, gelegen Tusschen de Corjumer en Jelsumer Nieuwlandswegen onder Cornjum.
Eigenaars, Gebruikers, Pondematen.”  1822 – 1853.
 
4.     Rekeningboek Kerkvoogdij Cornjum.
Uitgaven    1755 – 1811
Inkomsten  1755 ­– 1811
“En Verhuizinge der Kerke Plaatsen en landen van de Dorpe cornjum voor den jaar 1787”
 

Mw. Maaike Neijenhuis-Frietema en dhr. Hans Jorna joegen útlis oer harren rol yn dit te plak bringen fan de stikken.
Jimme kinne harren hearre op it lûdsfragmint DS300050 (wordt nog aan gewerkt).
De foto’s en it lûdsfragmint binne fan dhr. Klaas Tijtsma.

 
Uit een nalatenschap Uit een nalatenschap
lees meer »
 
Vrijwilligers gevraagd Vrijwilligers gevraagd

Bijna elke maand krijgt u het kerkblad ‘de Twasnaar’ in de bus.
Een blad vol informatie over het wel en wee van onze nieuwe  Protestantse Gemeente.
 

lees meer »
 
Doppen sparen Doppen sparen

Totaal bij elkaar gespaard:  € 15.550,10  (update juni)
Dit staat te lezen op de site: www.geleidehond.nl onder het kopje kom in actie.
Het is niet nieuw,

lees meer »
 
 

Bijeenkomst Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 19-06-2018 om 19:45
meer details

Kleasterkuier
datum en tijdstip 20-06-2018 om 09:00
meer details

Kerkdienst De Hoekstien, Britsum, Zangdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 09:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.