Nine-enders Nine-enders
Op 14 september jl. hebben we met een groep van zes bij elkaar gezeten. De avond was voorbereid door Jacoba en Betty. Vorig jaar wilden een aantal 9-enders in verband met Corona liever niet aansluiten. Zij waren deze keer wel van de partij, daardoor was er ook een  aantal  9+1-enders, de jongste was 69, de oudste 80.

Aan de hand van een aantal stellingen gingen we in gesprek.
De eerste: ‘Waar stond je wieg en in welk gezin kwam jij terecht?’ leverde al heel veel gesprekstof op. Ieder vertelde over zijn/haar jeugd tot het moment dat men uit huis ging. Komt de een uit een warm en gezellig gezin, voor de ander was het niet altijd makkelijk. Als oudste in een groot gezin was echt kind zijn er niet bij. Ook al kreeg niet iedereen de kans om door te leren, iedereen had zo zijn ambities. Soms konden die later verwezenlijkt worden. Mooie verhalen kwamen voorbij, bijzonder hoe openhartig verteld werd.
Op de vraag naar de belangrijkste levensles die je van huis hebt meegekregen, gaf één van de nine-enders aan de warmte en zorgzaamheid van de ouders als heel waardevol te hebben ervaren.

Daarna bespraken we wat je zou doen als je nu op een kruispunt staat. Ga je door op de zelfde weg? Zijn er nog plannen? De oudere nine-enders gaven aan geen grootse plannen meer te hebben. De jongere willen graag actief blijven op het gebied van sport en bijvoorbeeld nog mooie wandeltochten te maken.

Voor wat betreft de toekomst, hoopt iedereen nog een tijdje gezond te blijven. Want op deze leeftijd gaat dat zeker een rol spelen. Dat betekent soms ook keuzes maken, zoals de caravan verkopen.
Het was een mooi moment om eens even stil te staan, terug- en vooruit te blikken. Zo leerden we meer over elkaars achtergrond. Heel waardevol.
En wat was het fijn om weer eens bij elkaar te zitten en zo met elkaar in gesprek te gaan!
Johan Tamminga

NB:
In september 2022 wordt er weer een avond georganiseerd. Ben je dan 9-ender dan zien we je graag.
 
terug