Groeigroep Groeigroep
Er is een groeigroep die eens per maand bij elkaar komt om te praten over het geloof in God. Hoe betrekken we God in ons dagelijks leven? Betrekken wij God bij alles wat ons bezighoudt? N.a.v. ons materiaal proberen we voor onszelf daarin een weg te vinden die het beste bij ons past.

We zijn met een groep van ongeveer 8 personen en iedereen geeft elkaar de ruimte om zijn/haar beleving binnen de groep naar buiten te brengen. Dat stimuleert ons om elkaar te ontmoeten en met het geloof bezig te zijn en vandaaruit proberen te leven.

Lijkt de groeigroep een vorm van bezig zijn met je geloof die bij jou past, dan horen we dat graag. Misschien kun je bij deze groep aansluiten of starten we een nieuwe groep.

Contactpersoon:

Alie Sinnema 058-2571799 (asinnema(at)greetz.net)

 

terug