Informatief: Armoede Informatief: Armoede
Tsja, dat is een moeilijk onderwerp om over te schrijven, en nog moeilijker is het om mensen die armoede ondervinden in het zicht te krijgen.

Lage inkomens, hoge woon-en zorgkosten, de zogenoemde kostendelersnorm leiden tot “nodeloze armoede, opstapelende schulden, stress en sociaal isolement”. De kostendelersnorm houdt in dat een bijstandsuitkering wordt aangepast aan het aantal volwassenen dat in een huishouden woont.
De FNV roept gemeenten op om geen gemeentelijke belastingen te heffen aan mensen die van minder dan 150% van het wettelijk minimum moeten rondkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Volgens de FNV moeten deze mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten.
Door de grens te verhogen die nu in veel gemeenten op 110 tot 130 % van het wettelijk sociaal minimum ligt, kunnen meer mensen het hoofd boven water houden.
Dat geldt ook voor de zogenoemde werkende armen. Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder ligt het wettelijk sociaal minimum op ruim 1200 euro.
(uit het Friesch Dagblad 18 okt 2021)

Als definitie voor problematische schulden wordt vaak de definitie gehanteerd van de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK): Er is sprake van problematische schuld als de maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossingen) voor lopende leningen hoger zijn dan de maandelijkse aflossingscapaciteit van het huishouden (de hypotheek valt niet onder leningen in deze definitie).

Soms ontstaat het beeld dat mensen met problematische schulden dat altijd aan zichzelf te danken hebben. Dat is echter helemaal niet waar. Er zijn bijvoorbeeld 5 miljoen mensen in Nederland die geen spaargeld hebben; werkeloosheid, ziekte, echtscheiding of een huis onder water kan ook bij mensen met hogere inkomens problemen veroorzaken, voor al als ze weinig buffer hebben. Ook studenten, ouderen die leven van een AOW of zzp'ers kunnen door persoonlijke tegenslagen zomaar in de problemen komen. Schulden raken dus alle lagen van de bevolking; soms door eigen schuld, maar vaak ook door gewoon pech in het leven.

Armoede en schuld hebben veel impact op het dagelijkse leven van mensen die hiermee te maken hebben, zowel op de korte als op de lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat ook kinderen sterk lijden onder de schulden van de ouders. Het blijkt dat kinderen die in gezinnen met schulden opgroeien, meer last hebben van langdurige stress.  Dit kan leiden tot problemen op school en het maakt de kans groter dat deze kinderen later zelf ook in de schulden komen.
(Uit Diaconie magazine okt 2021)

Tot zover deze informatie. Laten we met elkaar oog en een open hart houden voor de mensen in deze situaties en omzien naar elkaar.
 
terug