zo 5 apr 2020  om 09:30
Voorganger: The Young Christian Singers
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum geannluleerd!
Tekst(en): Palmpasen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Build and BeVergeven….moeilijk? Beladen onderwerp? Wat zegt de Bijbel hierover?
Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.
Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven zoals God ons in  Christus vergeven heeft.
Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen, zodat we de ander, maar ook ons zelf kunnen zien in het licht van het kruis.

Na de dienst staan er weer Paasattenties klaar die uitgedeeld kunnen worden in onze dorpen aan ouderen en zieken. U bent van harte welkom om mee te vieren en mee te delen!
 

terug