zo 9 aug 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. M. Hulzebos
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Dhr. Holwerda

Welkom door de ouderling van dienst 

Luisteren naar Psalm 139 op orgel

Stilte


Votum en groet

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed gezongen door Sela


Loflied: psalm 98 (organist speelt melodie, ds. Mirjam leest de coupletten)

1. Zing blij een loflied voor de HEER,
verschijn voor Hem en breng Hem eer;
bejubel Hem in je gezangen.
Laat Hij, de rots van het behoud,
nu van het volk dat op Hem bouwt
een dankbaar eerbetoon ontvangen.

2. Groot is de HEER en vol van kracht.
Hij heeft als koning alle macht,
is boven elke god verheven.
De diepe zee, het vasteland,
de hoogste berg rust in zijn hand;
Hij heeft de wereld vormgegeven.

Gebed van de zondag

Jona 2: 1 - 11


Luisteren (beamer): Ruwe stormen mogen woeden door Urker mannenkoor.

Mattheus 14: 22 – 33

Luisteren (beamer): lied van Petrus door Stef Bos. 


Verkondiging

Lied 352: 1, 2, 4, 5, 7 (ds. Mirjam  zingt)

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied/Zegen: lied 416 (organist speelt melodie, ds. Mirjam leest couplet 1 voor)

 

terug