zondag 20 september 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. M. Hulzebos
Startzondag De Hoekstien, Britsum
Organist: Anne Minnema

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Votum en groet


Zingen, De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280: 1 t/m 4)
 

1
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?Bidden, drempelgebedZingen: 333 Kom Geest van God, maak onze harten open (3x)

 
1
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
2
Kom, Geast fan God, en set ús herten iepen
dat Kristus by ús wenning fynt.Bijbellezing 1, Genesis 2, 1 - 4


Verhaal 1, De eerste dans


Zingen: Lied 839, De Heer van de dans 1 t/m 4

 
1
Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
2
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

3
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.


Refrein:
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Bijbellezing 2, Exodus 9, 27 – 34


Verhaal 2, De krekel en de schildpad


Zingen: Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben (3x)

 
1
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
2
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.


3
Nim my, nim my sa’t ik bin
wiis my hoe’t ik wêze sil
set Jo segel op myn hert en libje yn my.
 Bijbellezing 3, Lucas 8, 49 – 56

Verhaal 3, Het dochtertje van Jairus

Zingen: Lied 632: 1 t/m 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

 
1
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
2
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
 Voorbeden, stil gebed

Zingen God fan fier en hein
 
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.
 


Slotlied: Ga met God (Lied 416: 1 t/m 3 tweestemmig)
 
1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 


De zegen
Hear wês mei ús (tweestemmig)

Hear wês mei ús oant in oare kear
Wol oant wersjen oer ús weitsje
Lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear wês mei ús oant in oare kearUitgangscollecten: Diaconie, Kerk, Jeugd


Op deze zondag zouden we in de Hoekstien genieten van de voorstelling “Dwars door de bijbel” van Kees Posthumus. Over deze voorstelling zegt hij zelf: Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap,  Jona in een liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
Helaas kan Kees Posthumus (door een misverstand in de planning) zelf niet op deze zondag aanwezig zijn. Maar zijn verhalen zijn erbij: hij heeft een aantal filmpjes opgenomen en deze zullen we in de dienst bekijken via de beamer.
We richten de kerkzaal iets anders in, zodat er, nog steeds met voldoende afstand, meer mensen kunnen komen.

terug