zondag 3 oktober 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. A. Terlouw
Kerkdienst Nicolaaskerk, Koarnjum
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
Uitgangscollecte: Kerk en Israël

Israëlzondag, daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. We bezinnen ons op de Joodse wortels van het christelijk geloof. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door o.a. te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bv met gezamenlijke projecten zoals samen optrekken voor vluchtelingen in Israël uit Afrika. De organisatie Assaf geeft medische hulp, praktische begeleiding en psychsociale steun aan 30.000 asielzoekers uit Afrika die na een barre tocht door de Sinaïwoestijn het land Israël hebben bereikt.
 

terug