zondag 26 juni 2022 om 09:30

Kerkdienst Nicolaaskerk, Koarnjum
Voorganger(s): Ds. Mirjam Hulzebos
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Wereld Vluchtelingendag

terug