zondag 3 juli 2022 om 9:30

Kerkdienst de Hoekstien, Britsum
Voorganger(s): ds. J. W. van Dijken, Hallum
Organist: Ernst Panstra

Collecte:
1. Kerk
2. Diaconie
Uitgangscollecte: Voedselbank

terug