zondag 31 juli 2022 om 9:30

Kerkdienst Nicolaaskerk. Koarnjum
Voorganger(s): ds. M. Hulzebos
Organist: Anne Minnema

Collecte:
1. Kerk
2. Diaconi
Uitgangscollecte: SAFT Koarnjum

terug