zo 16 aug 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. T. Simonides
Fryske Tsjinst De Hoekstien, Britsum
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitganfgscollecte: Kerk In Actie: Zending

terug